Dingen die we interessant vinden

Week 42

Next Level
Nieuwsflits -
TMA Talentontwikkeling

Zet jij al in op de talenten in jouw organisatie?

Elke organisatie heeft er mee te maken: verandering. Het lijkt er wel op dat het tempo waarin deze veranderingen zich aandienen, steeds toeneemt. En dat vraagt soms best wel veel van het aanpassingsvermogen en de flexibiliteit van medewerkers. Voeg daar aan toe dat we op dit moment te maken hebben met een krappe arbeidsmarkt, waarin het voor organisaties belangrijk is om medewerkers – voor langere tijd – te binden en te boeien, en we ontkomen er niet aan om het ontwikkelen van medewerkers en teams centraal te stellen.

Bij Putmans Next Level hebben we een uitgesproken visie op ontwikkeling. Benieuwd naar onze visie, lees dan snel verder.

Multi-jobbing 

Lesgevende consultants, postbezorgende IT’ers en barkeepende accountants: multi-jobbers komen voor in alle soorten en maten. Uit onderzoek van TNO blijkt dat mensen die vanuit intrinsieke motivatie kiezen voor multi-jobbing, meer werktevredenheid, bevlogenheid en mogelijkheden voor inzetbaarheid ervaren. Door een fysiek intensieve of intellectueel uitdagende functie te combineren met een andere baan, zorgen multi-jobbers dat ze een afwisselende werkweek hebben. Soms is dit noodgedwongen vanwege een laag inkomen, maar het komt nu ook steeds vaker voor als preventie van spanningsklachten of ‘gewoon’ voor het werkgeluk.

Week 40

Next Level
Nieuwsflits -
Multi-jobbing

Week 39

Next Level
Nieuwsflits -
Advies
advocaat-generaal

Advies advocaat-generaal over slapende dienstverbanden,
zal de Hoge Raad dit volgen?

Een aantal maanden geleden hebben we jullie geïnformeerd over de prejudiciële vragen die de kantonrechter heeft gesteld aan de Hoge Raad om duidelijkheid te geven over de toelaatbaarheid van een slapend dienstverband.

Even terug
Kantonrechters verschillen enorm van mening als het gaat om de beëindiging van een slapend dienstverband. Waar de ene kantonrechter oordeelt dat de werkgever niet wettelijk verplicht is om het dienstverband te beëindigen, ziet de andere kantonrechter het juist als...

 

Kennisbijeenkomst 19 september 2019
Wet Arbeidsmarkt in Balans: wat gaat er veranderen?

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Hiermee zullen er verschillende wijzigingen in het arbeidsrecht worden doorgevoerd. De ketenregeling zal worden aangepast, er wordt een cumulatie ontslaggrond toegevoegd en er zijn verschillende veranderingen met betrekking tot payroll, flexibele arbeidskrachten en de WW-premie. 

Week 37

Next Level
Nieuwsflits -
Kennisbijeenkomst
19 september WAB

Week 36

Next Level
Nieuwsflits -
Afterparty
PUUR event!

 

Wij willen onze relaties ontzettend bedanken voor de warme woorden op ons PUUR event! Wat was het geweldig! Wij zijn er stil van, maar blijven niet stil staan. Raak jij niet uit geïnspireerd of heb je ons event gemist?

Hierbij nog een inspiratie-afterparty.

Onze Factor Arbeid mailbox en telefoonlijn stromen vol met vragen van ieder kaliber op gebied van HR en arbeidsrecht. Wij weten als geen ander: er is altijd wat, in ieder bedrijf. Meldt de ene werknemer zich vandaag ziek, nadat hij te horen heeft gekregen dat zijn arbeidscontract niet verlengd wordt. Verwacht de ander zorgverlof, omdat zijn kind met griep thuis is. Terwijl weer een ander dolgraag een cursus timemanagement wil doen in de baas zijn tijd. 

Time is money, dus schakel met ons zodat je binnen no time:

Week 29

Next Level
Nieuwsflits -
Wij lusten
ze rauw!

Week 27

Next Level
Nieuwsflits -
HR-Helpdesk Factor Arbeid

Factor Arbeid maand: dé HR helpdesk voor jouw bedrijf! 

Deze zomerse maand juli staat in het teken van onze Helpdesk ‘Factor Arbeid’. In onze gloedje nieuwe flyer staat Factor Arbeid in een paar woorden omschreven. Snak jij naar meer? Blijf ons de komende weken volgen!

Heb jij 0,0 geduld of sta je op het punt je koffer in te pakken? Bel of mail ons!

 

De temperatuur heeft op dit moment een tropisch karakter, dat betekent dat het uithoudingsvermogen van werknemers flink op de proef wordt gesteld. Uiteraard wil je als werkgever dat het werk zo veel als mogelijk doorgaat, maar in hoeverre mag je werknemers laten werken tijdens deze hitte?

Klik snel op onderstaande button om een aantal tips te lezen over het omgaan met hitte op de werkvloer.

Week 26

Next Level
Nieuwsflits - Snikheet!

Week 25

Wet Arbeidsmarkt
in Balans: ben jij er klaar voor?

Wet Arbeidsmarkt in Balans: wat gaat er veranderen?

Op 28 mei 2019 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen door de Eerste Kamer en daarmee definitief geworden. De WAB zal ingaan op 1 januari 2020. Hieronder vind je de veranderingen voor jou als werkgever.

 

BBL, een afkorting die vaak wordt gebruikt. Maar wat houdt BBL nu eigenlijk in? En waar moet jij als werkgever op letten wanneer je een leerwerkovereenkomst aangaat?

BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Kort gezegd houdt dit in dat een leerling één of twee dagen in de week naar school gaat, en de rest van de dagen arbeid verricht voor een werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst. Soms wordt ten onrechte gedacht dat er bij een BBL-er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, omdat er ook nog een opleiding wordt gevolgd. Er is sprake van een praktijkovereenkomst waardoor de arbeidsovereenkomst vaak een leerwerkovereenkomst wordt genoemd.

Week 24

BBL-ers:
wel of geen arbeidsovereenkomst?!

Week 23

Ben jij al bekend
met de minimumloons-verhoging?

De zomer komt steeds dichterbij, en het weer is niet het enige dat verandert. Per 1 juli 2019 gaat namelijk het wettelijk minimumjeugdloon weer omhoog. Maar dat is niet alles, ook de leeftijd voor het recht op het volledige wettelijk minimumjeugdloon wordt verlaagd van 22 naar 21 jaar.

De minimumlonen nemen deze keer met 1,23% toe en bestaan uit de volgende uurlonen:

Wij zijn druk bezig met de sollicitatieprocedure voor onze nieuwe stagiair(e). Zijn jullie ook hard op zoek naar studerende toppers die je na de zomer wil inzetten op verschillende afdelingen binnen jouw bedrijf?
 
Er is een belangrijk verschil tussen een stageovereenkomst en een arbeidsovereenkomst. Stagewerkzaamheden zijn gericht op het opdoen van ervaring als onderdeel van een opleiding. Een stagiair(e) is daarom vaak een student die ervaring opdoet, en geen werknemer die productieve werkzaamheden verricht. Daarom is het ook belangrijk dat een stagiair(e) alleen een (onkosten)vergoeding ontvangt en geen beloning voor het werk dat wordt verricht. De verhouding tussen een stagiair(e) en het stagebedrijf is vaak wel een gezagsverhouding, waardoor je je wel moet houden aan regels met betrekking tot arbeidsomstandigheden, -tijden en gelijke behandeling.

Week 20

Next Level Nieuwsflits - Stageovereenkomst, die krijg ik toch van de onderwijsinstelling?!

Week 19

Next Level
Nieuwsflits -
Mobbing

  

Worden er bij jou op de werkvloer werknemers niet gevraagd om na het werk mee te gaan borrelen, niet betrokken bij de koffieautomaatgesprekken of op een andere manier buitengesloten of geïntimideerd? Dan is er sprake van mobbing! Helaas komen mobbing en andere vormen van ongewenste omgangsvormen veelvuldig voor. En vaak hebben werkgevers dat niet in de gaten!

 
 
 
 
Door de huidige krappe arbeidsmarkt, zien wij dat voor veel bedrijven het binden en boeien van nieuw en huidig personeel steeds belangrijker wordt. Omdat vooral de technische sector hierin grote moeilijkheden ervaart, heeft een van onze relaties een passende oplossing gevonden. Wij geloven in de kracht van ondernemerschap en samenwerking, in deze nieuwsflits laten wij hen dan ook graag aan het woord!

Technificent, de helpende hand van de TU/e

Week 18

Next Level
Nieuwsflits -
Technificent,
de helpende hand
van de TU/e

Week 16

Next Level
Nieuwsflits -
Rechtspraak:
ontbinding slapend dienstverband

Ontbinding slapend dienstverband zonder transitievergoeding?

Een aantal weken geleden hebben we geschreven over het laten ontwaken van slapende dienstverbanden. Sindsdien spreken kantonrechters zich steeds meer uit over slapende dienstverbanden, er is nu zelfs een verzoek neergelegd bij de Hoge Raad voor verduidelijking.

Uitspraak
Kort voor het bereiken van de AOW-leeftijd, startte een werknemer een procedure tegen werkgever voor ontbinding van het slapend dienstverband en het ontvangen van een transitievergoeding. Werknemer stelde dat werkgever vanuit slecht werkgeverschap het dienstverband heeft aangehouden door te wachten tot de AOW-gerechtigde leeftijd met de ontbinding, zodat werknemer geen recht meer heeft op de transitievergoeding.

 Eerste hulp bij AVG!

 • Bewaar jij foto's van jouw werknemers?
 • Heb jij afgewezen sollicitanten in jouw mailbox staan?
 • Registreer jij de medische reden van een ziekmelding?
 • Staan in jouw kast meerdere dossiers van oud werknemers?

Kun jij een of meerdere vragen met 'ja' beantwoorden? Dan is onze kennisbijeenkomst zeker iets voor jou!

Week 14

Next Level Nieuwsflits -
Eerste hulp
bij AVG

Week 13

Next Level Nieuwsflits - Verhuizing

Ook wij van Putmans Next Level werken continu aan ons eigen 'next level'. En hard werken doen wij het liefst in een bevolgen omgeving.

What's Next? Per 1 april hebben wij een nieuwe locatie! Een werkplek waar inspiratie en innovatie centraal staan: Microlab op Strijp-S!

CV: een bekend begrip voor iedereen. Vorige week is er een nieuw soort CV geïntroduceerd, namelijk het financieel CV.

Deze kan een werknemer naast zijn gewone CV leggen. Hierin staat opgesomd of een organisatie bij het aannemen van de werknemer recht heeft op bepaalde subsidies of van voordelige regelingen gebruik kan maken.

Week 11

Next Level
Nieuwsflits - Het financieel CV

Week 10

Next Level
Workshop -
HR Fundament

Het arbeidsrecht is volop in beweging, het is dus belangrijk om het HR fundament van jouw organisatie op orde te hebben. Deze workshop is een vertaalslag van de huidige regelgeving en trends, naar een workshop met concrete tips en handvaten.

De workshop bestaat uit 4 modules die de basis vormen van
HR-beleid:

 • arbeidsrecht;
 • beoordelen & ontwikkelen;
 • ziekteverzuim;
 • dossieropbouw.
Tijd om de slapende dienstverbanden
te laten ontwaken?!

De transitievergoeding na 104 weken arbeidsongeschiktheid, slapende dienstverbanden en de compensatieregeling vanuit het UWV. Het zijn veelbesproken onderwerpen op dit moment. Toch blijft er onduidelijkheid bestaan over hoe de transitievergoeding door het UWV gecompenseerd gaat worden. Minister Koolmees heeft daarom dinsdag verschillende vragen beantwoord, om hopelijk de laatste drempel weg te halen voor het uitbetalen van de transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid.

Week 8

Next Level
Nieuwsflits -
Slapende
dienstverbanden

Week 7

Next Level
Nieuwsflits -
Fit tot aan
de eindstreep

Samen fit tot aan de eindstreep

In de praktijk zien wij regelmatig dat het bevorderen van vitaliteit op de werkvloer, niet altijd even makkelijk is. Juist daarom heeft onze stagiair Stan een onderzoek uitgevoerd, zodat we met de resultaten jouw bedrijf nog beter van dienst kunnen zijn.  De afgelopen periode is Stan met een aantal van onze klanten het gesprek aangegaan, om te kunnen onderzoeken welke knelpunten met name leidinggevenden ervaren en hoe wij hierbij van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Subsidie om jouw bedrijf te ontwikkelen,
dat is toch fantastisch?!
 
Duurzame inzetbaarheid is helemaal hot! De vergrijzing neemt toe, de pensioengerechtigde leeftijd stijgt en daarom is het van belang om werknemers langer, vitaal en productief aan het werk te houden. Het Europees Sociaal Fonds stelt daarom al enkele jaren een subsidie ter beschikking, de ESF-subsidie. Hiermee krijg jij de kans om voor slechts 50% van de kosten, jouw bedrijf naar een next level te brengen!

Week 6

Next Level
Nieuwsflits -
ESF-subsidie
2019

Week 5

Next Level
Nieuwsflits -
Hoe staat het
met jouw
dream team

De wereld verandert continu en het lijkt zelfs steeds sneller en sneller te gaan. Dit heeft niet alleen invloed op de algemene samenleving, maar ook op organisaties. Bedrijven zijn genoodzaakt om mee te veranderen, tenzij je graag wilt eindigen als de V&D. Deze gewenste verandering heeft de grootste kans van slagen, als deze gedragen wordt door de werknemers in het bedrijf. Sterker nog: als zij die verandering zelf zijn en vormgeven.
 
Hoe ontwikkel jij jouw bedrijf, zit je stil of beweeg je mee?
Jullie hebben het deze week vast net zo ervaren als wij, de sneeuw viel met bakken uit de lucht! Sneeuwpoppen maken met je collega`s of een sneeuwballengevecht met je directeur zijn een mooie bijkomstigheid. Als je het ons vraagt een echte stimulans voor je werkgeluk. Hartstikke leuk natuurlijk, maar niet wanneer je onderweg bent voor je werk of onderweg naar huis. Volgens de ANWB hebben we zelfs weer een nieuw record gevestigd afgelopen dinsdag: de drukste avondspits ooit! 

Had een werknemer beter thuis kunnen blijven die dag? 

Week 4

Next Level
Nieuwsflits -
Snow
(work)day

Week 3

Next Level
Nieuwsflits -
Indexering
2019

Nieuw jaar, nieuwe lonen?
 
In de maand januari stromen de vragen over de jaarlijkse loonindexering bij Factor Arbeid binnen. Alle speculaties over de hoogte van de indexatie voor het nieuwe jaar roepen natuurlijk veel vragen op.

Allereerst is het goed om te weten dat het indexeren van lonen niet wettelijk vastgelegd is, maar een keuze van het bedrijf of een verplichting vanuit de cao. Daarnaast wordt in de bekendmaking van de minimumlonen standaard een indexatie meegenomen, dus daar hoef je niet meer naar te kijken.

Putmans Next Level groeit door!

Het Putmans Next Level team is uitgebreid met twee HR-toppers! Op onze social media kanalen heb je ze al misschien voorbij zien komen. Vandaag stellen zij zich graag aan jou voor!

Week 2

Next Level
Nieuwsflits -
Even
voorstellen

Week 1

Next Level
Nieuwsflits -
Wijzigingen
2019

Wat verandert er in 2019 op het gebied van HR?

Het nieuwe jaar is begonnen! Nu we weer allemaal fris en fruitig zijn na de feestdagen, kijken we graag vooruit naar wat 2019 ons gaat brengen. We hebben de wettelijke veranderingen vanaf 1 januari kort op een rijtje gezet voor jou:

Het jaar 2018 sluiten we graag af met een persoonlijke boodschap van Marlieke. Voordat we haar aan het woord laten hebben we eerst nog een huishoudelijke mededeling. De feestdagen staan voor de deur en dat is vaak toch een moment van rust, ook voor ons. Daarom willen we je alvast op de hoogte brengen van onze kerstsluiting. Vrijdag 21 december om 12.00 uur sluiten wij onze laptops af en gaan onze voetjes (met of zonder hakje) omhoog. We beloven dat we vanaf 2 januari 2019 weer fris en fruitig voor jou klaarstaan! Heb je nog vragen die je graag aan ons voor wil leggen, stel ze dan nog snel! Dan zorgen wij ervoor dat je nog voor onze kerstsluiting antwoord hebt! 

Week 51

Next Level
Nieuwsflits -
PURE
verandering

Week 50

Next Level
Nieuwsflits -
Generatie
verschillen

Verschillende generaties in één team
hoe manage jij dat?

Babyboomers, de verloren generatie, de pragmatische generatie, millennials…. Verschillende generaties, met allemaal verschillende kenmerken en gedragingen. Daar waar de ene generatie waarde hecht aan baanzekerheid, streeft de ander naar een goede werk-privébalans. Door als manager rekening te houden me deze verschillen, kun je kwaliteiten optimaal benutten en motiveer je elke generatie op een passende manier.

Welke generaties onderscheiden we en
wat vinden ze belangrijk?

Lees jij wel eens de e-mails van jouw werknemers?

In de praktijk zien we vaak dat  e-mails van een zieke werknemer automatisch worden doorgestuurd naar een collega of leidinggevende. Logisch, de werkzaamheden gaan natuurlijk door en worden overgedragen naar een vervanger of collega. Hier kunnen e-mails tussen zitten die niet voor collega’s of leidinggevenden bestemd zijn, zoals privé e-mails. Daarbij heeft de werknemer ook nog eens recht op privacy.

Onder welke voorwaarden mag je de privacy schenden?

Week 49

Next Level
Nieuwsflits -
E-mails controleren
van werknemers

Week 48

Next Level
Nieuwsflits -
Gedeeltelijke
transitievergoeding

Gedeeltelijke transitievergoeding bij minder werken onder dwang

Je zult het vast wel eens mee maken. Een werknemer die een verzoek indient om minder uren te gaan werken, bijvoorbeeld vanwege het bereiken van een bepaalde leeftijd of de zorg voor het gezin. Zolang dit geen problemen veroorzaakt voor de bedrijfsvoering, zullen veel organisaties daar ook in meegaan. Bij deze twee voorbeelden gaat de werknemer vrijwillig minder werken, maar het kan wel eens voorkomen dat werknemers gedwongen worden om minder te moeten gaan werken. Deze werknemers hebben daarom dan ook recht op een gedeeltelijke transitievergoeding.

Wanneer is er sprake van dwang?

Staan wij al op jouw verlanglijstje?

Het is jullie vast niet ontgaan: Sinterklaas is weer in het land! Tijd om de schoen te zetten en een verlanglijstje op te stellen met plannen voor 2019! Natuurlijk niet alleen persoonlijk, maar ook voor de organisatie!

Om ons heen zien we bedrijven ontzettend hard groeien. En wij hebben het vermoeden dat deze groei in 2019 flink blijft doorzetten.

Week 47

Next Level
Nieuwsflits -
Inhouse

Week 46

Next Level
Nieuwsflits -
Werkgeluk

Werkgeluk: kleine moeite en groot resultaat!

Ga jij ’s ochtends fluitend de deur uit op weg naar het werk? Kost jouw werk je vooral energie of levert het je ook energie op? Het is de week van de werkstress en dit jaar staat die in het teken van werkplezier. Wij woonden in dat kader deze week een symposium bij waar we geïnspireerd werden door onder andere Janine Vos (CHRO Rabobank), Bob Hutten (directeur Hutten Catering) en Lieke Bezemer (auteur van het boek Werkgeluk Werkt!). Zij deelden hun visie op werkgeluk en lieten zien hoe werkgeluk het verschil kan maken. 

De minimumlonen stijgen weer!

Ondertussen zitten we alweer in het laatste kwartaal van 2018. Sinterklaas is bijna in het land, de kerstplannen worden langzaam gemaakt en het nieuwe jaar is dan ook al in zicht. Het nieuwe jaar brengt weer een stijging in het  bruto minimumloon met zich mee. We delen dit nu al graag met jou, zodat je hier alvast rekening mee kunt houden.

De minimumlonen nemen met 1,34% toe. De minimumuurlonen per 1 januari 2019 zijn:

Week 45

Next Level
Nieuwsflits -
Stijging Minimumloon
01-01-2019

Week 44

Next Level
Nieuwsflits -
PUUR
Personeelsuitje

Putmans Next Level was afgelopen weekend weer PUUR bezig!

Tijdens ons personeelsuitje werd onze handvaardigheid op de proef gesteld in een workshop glasblazen, waar sommigen van ons een nieuw talent hebben ontdekt. Aansluitend een activiteit waar ieder van ons goed in was, bourgondisch koken tijdens de workshop Adventure Cooking. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en wil jij graag onderdeel uitmaken van ons leuke team? Bekijk dan snel onze vacatures!

Hoe staat het met jouw reputatie als werkgever?

Employer branding is een term die steeds vaker voorbijkomt. In de huidige (digitale) wereld gaat de reputatie van je bedrijf verder dan alleen de producten en diensten die je aanbiedt. Ook (oud-)werknemers en sollicitanten spreken zich vaker uit over de organisatie. Daarnaast kampen we natuurlijk nu ook met de situatie dat er veel meer aanbod aan vacatures is, dan het aantal mensen dat solliciteert. Hierdoor komen sollicitanten in een luxepositie te staan, waar zij kritisch kunnen zijn over de volgende stap in hun loopbaan. Je kunt het wel schudden als je bekend staat als slechte werkgever. Al levert het ook niets op als je niet bekend staat als potentiële werkgever.

De reputatie van het bedrijf heeft tevens invloed op de motivatie van medewerkers. Door een interessante werkgever voor werknemers te zijn en een positieve reputatie als werkgever op te bouwen, werk je aan een gezond voortbestaan van de organisatie.

Week 43

Next Level
Nieuwsflits -
Employer
Branding

Week 42

Next Level
Nieuwsflits -
WWZ

De WWZ, meer lasten dan lusten.

1 juli 2015 veranderde het ontslagrecht in Nederland door invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Deze wetgeving had niet alleen invloed op het ontslagrecht, maar ook op flexibele contracten en de Werkloosheidswet (WW). Lodewijk Asscher, initiatiefnemer WWZ, had met de wet als doel: betere bescherming van werknemers, goedkoper ontslag en minder ingewikkelde procedures. 

Is jouw concurrentiebeding wel rechtsgeldig?

Regelmatig krijgen wij vragen over het concurrentiebeding en dat kunnen wij goed begrijpen. Er is namelijk zoveel informatie beschikbaar, dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom bespreken we kort en krachtig waar jij rekening mee dient te houden als je van dit beding gebruik maakt.

Wat is het doel van een concurrentiebeding?
Mocht je niet weten wat een concurrentiebeding is, dan zullen we dit eerst kort toelichten. Met een concurrentiebeding verbied je werknemers, dat zij na het dienstverband binnen een bepaalde tijdsperiode en straal rondom de werklocatie geen concurrerend bedrijf mogen starten en niet voor een concurrent mogen werken. Met als doel om jouw organisatie te beschermen tegen concurrentie. Indien de werknemer dit beding niet volgt, dan kun je hiervoor een boete vorderen.

Week 41

Next Level
Nieuwsflits -
Concurrentiebeding

Week 40

Next Level
Nieuwsflits -
Dierendag

Behandel jij werknemers net zo goed als jouw huisdier?

Met dierendag zetten we onze geliefde huisdieren graag extra in het zonnetje. Zelfs onze Next Level vissen (Sneukel en B2) krijgen vandaag wat extra voer. De meeste mensen beschouwen hun huisdieren als extra gezinslid. Niet gek natuurlijk, zo’n beestje geeft namelijk veel liefde en loyaliteit en maakt het thuiskomen extra leuk.

Werknemers verdienen net zoveel liefde en aandacht als huisdieren. Je hoeft niet letterlijk hen een aai over de bol te geven of hun buikjes te kroelen (dat raden we juist sterk af, #metoo), maar je mag ze wel af en toe in het zonnetje zetten. Het is wetenschappelijk bewezen dat werknemers die meer complimenten ontvangen productiever zijn en een hogere kwaliteit afleveren in hun werk. Regelmatig complimenten geven werkt zelfs beter dan een bonus. Dat klinkt natuurlijk heel leuk en aardig, maar van nature geven we eerder kritische feedback dan een compliment. Hoe creëer je een sfeer op de werkvloer om meer complimenten te geven en kun je werknemers dus vaker in het zonnetje zetten?

Putmans Next Level bestaat uit unieke consultants met ieder hun eigen krachten, maar elk van ons is PUUR! Dit stralen wij uit naar onze klanten, vrienden en de rest van de wereld.

PUUR staat voor:

 • Pittig met klasse
 • Uitermate fanatiek
 • Uitblinkers met trots
 • Recht door zee

Wij gaan als een speer en zijn op zoek naar uitblinkers die met ons mee willen groeien. Ben jij PUUR en straal jij dit ook uit? Dan willen wij graag weten hoe jij je koffie drinkt! 

Week 39

Next Level
Nieuwsflits -
PUUR!

Week 38

Next Level Nieuwsflits - Prinsjesdag!

De miljoenennota! Wat gaat er voor jou als werkgever veranderen?

Het was gisteren niet te missen, Prinsjesdag! Bijzondere hoedjes, de jurk van koningin Maxima, de gouden koets en de troonrede van koning Willem-Alexander kwamen allemaal voorbij. Uiteindelijk draait het natuurlijk om de onthulling van de miljoenennota, want wat staat ons nou precies te wachten? Traditiegetrouw lekt de miljoenennota een week van tevoren uit, maar de bevestiging wordt pas op Prinsjesdag gegeven. Maar wat is nu voor jou als werkgever van belang om te weten?

"Customers will never love a company until the employees love it first."
- Simon Sinek
 
Hoe is dat in uw organisatie? En wat doet u aan onboarding?

Onboarding is hot, zeker in de veranderende markt van nu waarin je als werkgever van geluk mag spreken de goede mensen binnen te halen en te houden. Om de band tussen jouw medewerkers, met name de nieuwelingen, en de organisatie te versterken zijn de eerste 100 dagen het belangrijkst.  Wat je als werkgever in die dagen doet om de medewerker te binden, noemen we onboarding. Dit vindt plaats gedurende de inwerkperiode van nieuwe medewerkers en gaat verder dan het kennismakingsrondje.

 

Week 37

Next Level Nieuwsflits - Onboarding

Week 36

Next Level Nieuwsflits!

Voor Putmans Next Level staat 2018 in het teken van onze eigen Next Level! Voor de zomer heeft u al gezien dat wij onze huisstijl van een nieuw jasje hebben voorzien en is onze nieuwe website gelanceerd! Ook is ons team uitgebreid met enkele nieuwe toppers!

Nu is het tijd voor een nieuwe versie van onze nieuwsbrief. Wij blijven graag met u onze kennis en visie delen, maar vanaf nu op een andere manier. Wat gaat er precies veranderen?

 • Geen losse Factor Arbeid en Putmans Next Level nieuwsbrieven meer, maar 1 nieuwsbrief; 
 • Frequentere verschijning, kort & krachtig;
 • Per e-mail, maar ook online op onze website & social media kanalen;
 • Eenvoudiger te archiveren in uw mailbox en terug te vinden op onderwerp;
 • Afwisseling tussen:
  • Wetswijzigingen, tips en praktische adviezen;
  • HR-trends & ontwikkelingen;
  • Praktijkervaringen: veelgestelde vragen & projecten bij klanten;
  • Next Level updates.

Neem eens een kijkje en volg ons op onze social media kanalen:  

  

08-07-2018

Het is tijd voor Putmans Next Level 2.0!

We hebben een nieuwe huisstijl en een nieuwe website! Ons nieuwe logo is gebaseerd op hoe klanten ons omschrijven: als een fundament in hun organisatie. Vandaar het fundament om onze naam. Voor de naam “Putmans” is een klassieker lettertype gekozen, want daar ligt onze historie. In het woord “Next” zit zowel een pijl naar rechts als een trap naar boven verwerkt, symbool voor de next step die wij onze klanten beloven en het feit dat die ontwikkeling op verschillende manieren kan. In het woord “Level” zit een vinkje, maar dan in spiegelbeeld. Symboliserend voor het feit dat we een hoop zaken voor je afvinken, maar geen standaard vinkjes zetten. We leveren maatwerk en zijn daarbij anders dan anders, een tikje eigenzinnig zelfs.

Ook de kleuren zijn nieuw. We kozen voor zwart en wit. Krachtig, zonder opsmuk. Gecombineerd met de zachtere kleur champagne. Klasse met pit.

“Start the day with a smile and end it with champagne”. 

Het is tijd voor Putmans Next Level 2.0, proost!