Dingen die we interessant vinden

Loopbaanontwikkeling: de sleutel tot succes voor jouw organisatie!

Loopbaanontwikkeling staat bij veel mensen hoog op de prioriteitenlijst. Om dit als werkgever zo goed als mogelijk te faciliteren is het belangrijk om te weten waar de talenten van de medewerkers liggen, welke functies daarbij passen en op welke onderdelen de medewerkers zich nog graag zouden willen ontwikkelen. Putmans Next Level begeleidt individuele medewerkers die meer uit hun carrière willen halen en motiveert ze om hun ambities waar te maken. Wij zorgen ervoor dat medewerkers de regie nemen over hun eigen loopbaan door ze nog beter in te zetten op hun kwaliteiten. Op deze manier zorgen zij voor een substantiële bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie. Ben je benieuwd naar hoe wij dit aanpakken? Lees dan snel verder.

Week 34

Next Level
Nieuwsflits - Loopbaanontwikkeling: de sleutel tot succes voor jouw organisatie. 

Week 32

Next Level
Nieuwsflits - Binding start al bij de werving 

Binding start al bij de werving 

Het binden en boeien van je eigen medewerkers is iets wat veelal door werkgevers wordt gedaan. Maar waarom zou je hier pas mee starten wanneer medewerkers onderdeel zijn van de organisatie? Een uitstekend moment om hiermee van start te gaan is bij de werving en selectie van potentiële medewerkers. Door te focussen op de zogenaamde ‘candidate journey’ ben jij als werkgever al in een eerder stadium bezig met het binden en boeien van potentiële medewerkers. Maar wat is precies een candidate journey en wat kun je hier als werkgever allemaal aan doen?

Internationale dag van de vriendschap

Vandaag vieren wij de Internationale Dag van de Vriendschap. Deze dag is op initiatief van de Verenigde Naties in het leven geroepen en staat in het teken van de rol die vriendschap speelt in het bevorderen van de vrede. Ook op de werkvloer ontstaan vaak vriendschappen. Niet gek natuurlijk aangezien je vaak meer tijd doorbrengt met je collega’s dan met je vrienden en familie. Maar wat zijn eigenlijk de voordelen van vriendschappen op de werkvloer?

Week 30

Next Level
Nieuwsflits - Internationale dag van de vriendschap

Week 28

Next Level
Nieuwsflits - Wereld Jonge Talentendag 

Wereld Jonge Talentendag 

Vandaag 15 juli is het Wereld Jonge Talentendag. Deze dag is door de Verenigde Naties in het leven geroepen, omdat zij van mening zijn dat talenten van jongeren nog meer tot hun recht mogen komen. Middels de Wereld Jonge Talentendag vragen zij aandacht  voor de talenten van jongeren. Laten wij van Putmans Next Level juist hierover een heldere visie hebben!

Rouw,- en verliesverwerking op de werkvloer

Helaas krijgt iedere medewerker wel eens te maken met verlies of veranderingen die vanuit het privéleven worden meegenomen naar het werk. Vaak wordt alleen gedacht aan een overlijden maar denk hierbij ook aan een scheiding, het verlies van een goede relatie, de ontdekking van een ernstige ziekte in het gezin of een verminderende gezondheid. Verlies en rouw kunnen echter ook gekoppeld worden aan verandering in de werksituatie. Bijvoorbeeld door een wijziging in de organisatie, een reorganisatie, verandering van werkplek, demotie of promotie. Rouwen, verliesverwerking en omgaan met een ingrijpende verandering zijn zwaar en kosten veel energie.

Week 27

Next Level
Nieuwsflits - Rouw,- en verliesverwerking op de werkvloer

Week 26

Next Level
Nieuwsflits - Per 1 juli 2021 wijziging in regeling vaste arbeidsomvang oproepkracht 

Per 1 juli 2021 wijziging in regeling vaste arbeidsomvang oproepkracht

Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingevoerd. Deze wet betekende onder andere iets voor de werkzekerheid van oproepkrachten. Deze WAB geeft aan dat de werkgever een aanbod van vaste arbeidsomvang moet doen aan oproepkrachten van wie de oproepovereenkomst twaalf maanden heeft geduurd. Dit aanbod moet gedaan zijn binnen één maand na afloop van de oproepovereenkomst. Daarnaast moet het aanbod minimaal bestaan uit het gemiddeld aantal gewerkte uren over de afgelopen twaalf maanden.

Het gevaar van taalbarrières op de werkvloer

Goede communicatie is essentieel voor de veiligheid binnen je organisatie. Taal is hier een belangrijk onderdeel van. Het is belangrijk dat medewerkers weten welke procedures er gelden en op welke manier medewerkers worden geattendeerd op de veiligheidsrichtlijnen. Als werkgever kan het weleens lastig zijn om dit duidelijk te maken aan anderstalige medewerkers. In de Engelse taal lukt dit vaak nog wel, maar hoe weet je nu zeker dat een Poolse, Hongaarse of Spaanse medewerker (goed) begrijpt wat je bedoelt?

Week 25

Next Level
Nieuwsflits - Het gevaar van taalbarrières op de werkvloer 

Week 24

Next Level
Nieuwsflits - Conflicten op de werkvloer

Conflicten op de werkvloer

Als werkgever werf je met veel zorg medewerkers die goed bij jouw organisatie passen. Helaas kan het zo zijn dat het tussen collega’s onderling niet altijd rozengeur en maneschijn is. Maar wat moet je doen in geval van een conflict op de werkvloer?

Relaties op de werkvloer: als werkgeluk omslaat naar liefdesgeluk

Een belangrijke taak van werkgevers is om ervoor te zorgen dat medewerkers passen in de organisatie. Medewerkers die passen bij de kernwaarden, de bedrijfscultuur en de normen en waarden die gelden op de werkvloer. Daarnaast is het ook belangrijk dat collega’s een klik met elkaar hebben, dit bevordert namelijk de samenwerking tussen de collega’s en het gevoel van werkgeluk. Het is daarom dus ook niet vreemd dat er relaties kunnen ontstaan op de werkvloer omdat mensen vaak met veel zorg zijn uitgekozen. Er is dan niet alleen maar sprake van werkgeluk, maar ook van liefdesgeluk. Maar wat doe je dan als werkgever?

Week 23

Next Level
Nieuwsflits - Relaties op de werkvloer: als werkgeluk omslaat naar liefdesgeluk

Week 20

Next Level
Nieuwsflits - Laat je informeren over reorganiseren

Laat je informeren over reorganiseren

Reorganisaties komen, zeker gezien de huidige coronacrisis, meer voor dan ons lief is. Slechter wordende financiële omstandigheden, wegvallen van klanten en/of opdrachten, een veranderende manier van werken; het zorgt voor noodzakelijke inkrimping van het vertrouwde personeelsbestand.

Internationale dag van Veiligheid en Gezondheid op het werk

De International Labour Organisation (ILO) roept sinds 2005 28 april uit tot Internationale Dag van Veiligheid en Gezondheid op het werk. Deze dag staat in het teken van een veilige en gezonde werkplek voor iedereen. Een nobel streven, want lang niet overal zijn de werkcondities op en top in orde. De invulling van veiligheid en gezondheid op de werkvloer is voor ieder bedrijf anders en gaat echt wel even verder dan een veiligheidshelm of een fruitmandje in de kantine. 

Week 17

Next Level
Nieuwsflits - Internationale dag van Veiligheid en Gezondheid op het werk

Week 16

Next Level
Nieuwsflits - Koninklijke betrokkenheid binnen organisaties

Koninklijke betrokkenheid binnen organisaties

Volgende week dinsdag is het Koningsdag! Hoewel Corona al voor de tweede keer op rij roet in het eten gooit, blijft Koningsdag in Nederland een bijzonder fenomeen. Het is de dag waarop in Nederland een soort van saamhorigheid en verbondenheid naar boven komt en de Oranje kleur overheerst. We volgen onze koning en zijn gezin en – als het weer een beetje meehelpt – willen we er allemaal een mooie dag van maken. Iedereen is betrokken.

Compensatie transitievergoeding kleine werkgever

Vanaf 1 april 2020 kan de werkgever compensatie voor de transitievergoeding aanvragen indien er sprake is van de beëindiging van het dienstverband van een werknemer naar aanleiding van langdurige ziekte. Sinds januari 2021 bestaat voor kleine werkgevers tevens de mogelijkheid om een compensatie voor de transitievergoeding aan te vragen bij pensionering of het overlijden van de werkgever.

Week 15

Next Level
Nieuwsflits - Compensatie transitievergoeding kleine werkgever

Week 13

Next Level
Nieuwsflits - Waarom veranderen als ontwikkelen juist veel beter is?

Waarom veranderen als ontwikkelen juist veel beter is?

Je kent de uitspraak vast wel: “In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst”. Verandering is de enige constante in de wereld, daar is geen twijfel over mogelijk. Vandaag de dag moeten bedrijven meer dan ooit inspelen op veranderingen in de maatschappij. De meeste veranderprocessen zijn gerelateerd aan economische of technische aspecten. Echter bepalen de menselijke aspecten of het proces zal slagen. Dát is precies waar verandering regelmatig op stuk loopt. Verandering is een heel hip begrip geworden, maar medewerkers willen niet altijd meegaan met een verandering. Hoe komt dit? En hoe kun jij je medewerkers motiveren zodat ze toch openstaan voor een verandering?

Is er sprake van een loondoorbetalingsverplichting als een werknemer een niet noodzakelijke ingreep ondergaat?

Iedere werknemer is in beginsel vrij om te bepalen hoe hij of zij zijn privéleven inricht. Je kunt als werkgever een werknemer dus niet verbieden om niet noodzakelijke ingrepen te ondergaan. Onder niet noodzakelijke ingrepen vallen onder andere cosmetische ingrepen.

Week 12

Next Level
Nieuwsflits - Heeft een werknemer die een niet noodzakelijke ingreep ondergaat recht op loon?

Week 11

Next Level
Nieuwsflits - Tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing

Tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing

Met ingang van januari 2021 vindt er een versoepeling plaats van de heffing van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU-heffing). Deze regeling moet voorkomen dat werkgevers hun oudere werknemers financieel helpen om eerder te kunnen stoppen met werken. In deze nieuwsbrief worden de belangrijkste zaken van de versoepeling weergegeven.

De vrijdagmiddag borrel in tijden van de coronacrisis

Corona heeft de wereld wakker geschud. Er is een grote kans dat deze pandemie de komende jaren bij ons zal blijven en we zullen onze levensstijl moeten aanpassen. Steeds vaker vanuit huis werken, minder sociale contacten én het moeten missen van de gezellige vrijdagmiddag borrel zijn slechts enkele negatieve gevolgen van de coronacrisis. Echter bieden crisissen zoals de coronacrisis ook nieuwe mogelijkheden en kansen. Ons advies? Maak hier gebruik van. Voordat je er bewust van bent zijn deze kansen weer verdwenen.

Week 10

Next Level
Nieuwsflits - De vrijdagmiddag borrel in tijden van de coronacrisis

Week 9

Next Level
Nieuwsflits - Ondernemer Academy - Schrijf je nu in!

Ondernemer Academy - Schrijf je nu in!

Ondernemen, dat is waar je als ondernemer blij van wordt. Maar hoe organiseer je je bedrijf zodat je je zoveel mogelijk op het ondernemen kunt richten? Hoe zorg je ervoor dat je aan je bedrijf werkt, in plaats van in je bedrijf? Zijn dit vraagstukken waar jij mee worstelt? Dan is de Ondernemer Academy echt iets voor jou; samen met andere ambitieuze en bevlogen ondernemers werken aan hetzelfde doel; het zo organiseren van je bedrijf zodat jij je kunt richten op waar jij blij van wordt; ondernemen.

 

 Het beschrijven van een ziektebeeld word jij daar ziek van?

In Nederland kennen we de Wet Verbetering Poortwachter als handvat om een zieke medewerker te begeleiden. De wet heeft als doel het terugdringen van het aantal medewerkers dat instroomt in een uitkeringssituatie. Het uitgangspunt is dan ook dat snel en effectief ingrijpen de verzuimduur verkort.

Week 8

Next Level
Nieuwsflits - Het beschrijven van een ziektebeeld word jij daar ziek van?

Week 51

Next Level
Nieuwsflits -
De wet arbeidsmarkt in balans

HAPPY BIRTHDAY: DE WET ARBEIDSMARKT IN BALANS BESTAAT EEN JAAR

Het is bijna een jaar geleden dat de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking is getreden. Vooral de gewijzigde regels voor oproepkrachten zorgden voor uitdagingen bij werkgevers. Hoe is dat een jaar later?

 

 


Dag van de Ondernemer: tijd voor een Next Level!

Morgen is het de Dag van de Ondernemer. Een dag die door MKB-Nederland in het leven is geroepen om het ondernemerschap te vieren en ondernemers te bedanken voor hun durf en doorzettingsvermogen.

 

Week 47

Next Level
Nieuwsflits -
Dag van de ondernemer

Week 46

Next Level
Nieuwsflits -
Uitspraak Hoge Raad: zzp

BOM ONDER ZZP CONTRACTEN

Op 6 november heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over de beoordeling van de arbeidsrelatie bij zzp’ers. Kort gezegd heeft de Hoge Raad bepaald dat de uitvoering van de overeenkomst van opdracht leidend is en niet wat partijen onderling in de overeenkomst hebben afgesproken. In deze nieuwsfits gaan wij in op de gevolgen van deze uitspraak voor de praktijk.

 

Arbeidsmobiliteit als middel voor
duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid komt steeds hoger op de agenda bij organisaties. Dit is natuurlijk niet geheel onverwachts, de maatschappij verandert ontzettend snel en om hier wendbaar in mee te kunnen gaan heb je mensen nodig. Daarbovenop komt dat mensen langer door moeten werken én het ontzettend moeilijk is om in een krappe arbeidsmarkt goed personeel te vinden. Investeren in duurzame inzetbaarheid is dus van groot belang. Een van de vele mogelijkheden: arbeidsmobiliteit.

Week 45

Next Level
Nieuwsflits -
Arbeidsmobiliteit

Week 44

Next Level
Nieuwsflits -
De reiskostenvergoeding

Rijdt de reiskostenvergoeding voorbij in 2021?

Een werkgever kan als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden aan een werknemer een reiskostenvergoeding verstrekken ter compensatie van de kosten voor het woon-werk verkeer. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een reiskostenvergoeding legt de werkgever vast in de arbeidsovereenkomst, personeelshandboek of is opgenomen in de cao. Als werkgever kun je bijvoorbeeld voorwaarden stellen aan de maximum- en minimumafstand per dag. Op dit moment mag je een onbelaste vergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer aan werknemer verstrekken en moet je als werkgever de reiskostenvergoeding aanpassen als de omstandigheden veranderen, bijvoorbeeld als de werknemer verhuist of op minder dagen gaat werken.

Career Next Level

De afgelopen maanden zijn veel ondernemers getroffen door het coronavirus. Terwijl een groot gedeelte van de bedrijven net weer aan het opkrabbelen was, werden de maatregelen vorige week door het kabinet opnieuw aangescherpt. Waar de crisis in het voorjaar door de overheidssteun vooral gevolgen had voor flexwerkers, werknemers met een tijdelijk contract en jongeren met een bijbaan, wordt nu een somberder beeld geschetst. De verwachting is dat dit najaar veel bedrijven moeten reorganiseren.

Week 43

Next Level
Nieuwsflits -
Career Next Level

Week 42

Next Level
Nieuwsflits -
Concurrentiebeding

Een kijkje in de Factor Arbeid keuken -
Het concurrentiebeding

Ben jij soms nieuwsgierig naar de vraagstukken waar ons Factor Arbeid team in adviseert? De komende weken delen we geanonimiseerde casussen én ons advies. Deze week: het concurrentiebeding.

Reorganiseren

Vorige week is de NOW-regeling met drie tijdvakken van drie maanden verlengd. Op deze manier wil de overheid ondersteuning blijven bieden op het gebied van werk en inkomen. De vereisten om in aanmerking te komen voor de overheidssteun worden steeds strenger. Daarom is het belangrijk dat bedrijven en medewerkers zich aan gaan passen aan de huidige economische situatie en gaan anticiperen op de toekomst van hun onderneming. We hebben echter helaas geen glazen bol om in de toekomst te kijken. We sparren daarom al een paar maanden met diverse ondernemers over verschillende toekomstscenario’s, zodat zij snel kunnen schakelen waar nodig.

Week 41

Next Level
Nieuwsflits -
Reorganiseren

Week 40

Next Level
Nieuwsflits -
Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden: een passende oplossing!

Een werkgever kan een arbeidsovereenkomst beëindigen indien de werkgever een redelijke grond heeft om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Afhankelijk van welke grond aanwezig is, dient de werkgever een procedure te starten bij UWV of de kantonrechter. In de praktijk wordt echter vaak vergeten dat er een mogelijkheid is om zonder tussenkomst van UWV of de rechter afscheid te nemen van een werknemer. Dit kan door middel van ontslag met wederzijds goedvinden. Voorwaarde is natuurlijk wél dat de werknemer instemt met zijn ontslag.
 
De voordelen op een rijtje:

 De kracht van assessments

Jij zal vast wel een keer te maken hebben gehad met een assessment. Of het nu was ten behoeve van een sollicitatieprocedure, jouw individuele ontwikkeling of de ontwikkeling van jouw team. Het zal je dan ook niet verbazen dat wij assessments vrij vaak toepassen in onze dienstverlening. Want assessments geven inzicht en dit inzicht draagt bij aan het behalen van doelstellingen.

Week 39

Next Level
Nieuwsflits -
Assessments

Week 38

Next Level
Nieuwsflits -
Prinsjesdag

Prinsjesdag 2020

Gisteren was het Prinsjesdag en dat is jou vast en zeker niet ontgaan. Alleen dit jaar was het helaas wat anders dan normaal: geen koets, geen luide lof voor de koning, maar wel speciale mondkapjes voor de politici. Uiteindelijk draait het natuurlijk om de onthulling van de miljoenennota, want wat staat ons nou precies te wachten? Ook dit jaar is traditiegetrouw de miljoenennota een week van tevoren grotendeels uitgelekt, maar de bevestiging én de aanvullingen zijn gisteren gegeven. Wat is nu voor jou als werkgever van belang om te weten? 

Doe jij waar je blij van wordt?

Happy cows give more milk. Die uitdrukking ken je vast wel en wordt vaak gebruikt als metafoor om aan te duiden dat werknemers productiever zijn als ze mogen doen waar ze blij van worden. En doorgaans word je blij als je wordt ingezet op je talenten. Full focus op talentmanagement dus. Talenten in kaart brengen, die talenten koppelen aan functies waarin ze het meest tot hun recht komen en klaar is de jas.

Helaas, de praktijk is toch iets weerbarstiger...

Week 37

Next Level
Nieuwsflits -
Talentontwikkeling

Week 36

Next Level
Nieuwsflits -
NOW 3.0

Hoofdlijnen NOW 3.0

Het kabinet verlengt per 1 oktober 2020 de NOW-regeling met drie tijdvakken van drie maanden tot 1 juli 2021. UWV streeft ernaar om het eerste aanvraagtijdvak voor de NOW 3.0 per 16 november 2020 te openen. Voor elk afzonderlijk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. In deze nieuwsflits gaan we in op de hoofdlijnen van de NOW 3.0.

De laatste weken voor de compensatie
van transitievergoeding!

Op 1 april is de ‘Regeling compensatieregeling transitievergoeding’ in werking getreden. Door deze regeling hebben werkgevers de mogelijkheid om een compensatie te krijgen voor de betaalde transitievergoeding van een langdurig zieke werknemer wanneer het dienstverband na 1 juli 2015 beëindigd is. Voor de gevallen waarvan de arbeidsovereenkomst op of voor 31 maart 2020 beëindigd is, geldt dat de aanvraag uiterlijk 30 september aanstaande bij UWV ingediend moet zijn. Hiervoor heb je als werkgever dus nog drie weken de tijd! Daarna vervalt de mogelijkheid om voor deze dienstverbanden de compensatie aan te vragen.

Week 36

Next Level
Nieuwsflits -
Compensatie transitievergoeding

Week 34

Next Level
Nieuwsflits -
Next Level Gesprekscyclus

Wees SLIM met een Next Level Gesprekscyclus

Stel je voor: Een voetbalcoach zegt in december tegen zijn spits ‘Weet je nog, Nederland – Estland in de vijftiende minuut?’. De spits weet natuurlijk niet meer wat er toen gebeurde. Dit is echter wel wat in de meeste bedrijven gebeurt tijdens het voeren van de beoordelingsgesprekken. Aan het begin van het jaar worden afspraken of doelstellingen opgesteld, in de zomer worden deze geëvalueerd en aan het einde van het jaar volgt een eindoordeel waar eventuele (financiële) consequenties aan worden verbonden. Er wordt voornamelijk gekeken naar het verleden en niet naar de toekomst. Deze wijze van beoordelen wordt tegenwoordig vooral gezien als een ‘moetje’ en is niet meer van deze tijd.

Van trend naar noodzaak naar de toekomst: flexibel werken

Geholpen door het coronavirus of niet, in steeds minder organisaties is werken op kantoor van 9 tot 5 de norm. Werken op afstand is voor veel werknemers dagelijkse kost en thuiswerken heeft de betekenis van het kantoor veranderd. Uit onderzoek voor de coronacrisis bleek dat voor 37% van de MKB-werknemers het niet noodzakelijk was om fysiek op de werkplek aanwezig te zijn. Ondertussen geeft 45% van de ondervraagden aan dat zij zelfs graag vaker willen thuiswerken als de coronacrisis voorbij is.

Week 33

Next Level
Nieuwsflits -
Flexibel werken

Week 31

Next Level
Nieuwsflits -
BBL en de transitievergoeding

 

GEEN OF LAGERE TRANSITIEVERGOEDING
VOOR BBL-LEERLING! 

Een werkgever is bij het einde van de arbeidsovereenkomst een transitievergoeding verschuldigd wanneer dit op zijn initiatief eindigt of niet wordt verlengd. De hoogte van de transitievergoeding is per gewerkt jaar gelijk aan een derde maandsalaris van de werknemer. Gelden deze regels ook voor beroepsbegeleidende leerweg(BBL)-leerlingen?

 

Meest gestelde vragen rondom het coronavirus

Het coronavirus heeft onze samenleving al geruime tijd in zijn greep. Veel bedrijven sloten noodgedwongen (tijdelijk) de deuren. Werknemers moeten waar mogelijk thuis werken en arbeidsovereenkomsten worden massaal beëindigd. De telefoon van Factor Arbeid stond de afgelopen maanden roodgloeiend en de inbox stroomde over met vragen over het coronavirus en de bijbehorende maatregelen. Arbeidsrecht in coronatijden, hoe gaat dat in zijn werk? In deze nieuwsflits komen de meest gestelde vragen aan bod.

Week 29

Next Level
Nieuwsflits -
FAQ: HR en het coronavirus

Week 28

Next Level
Nieuwsflits -
Hitteplan

Hitte, echt zo’n dag om je waterpistool mee te nemen naar kantoor – Loesje

De spreekwoordelijke mussen zijn dit jaar al eens van het dak gevallen. En als we de voorspellingen mogen geloven zal dat deze zomer nog wel vaker gaan gebeuren. Als werkgever ben je verplicht om zorg te dragen voor een veilige werkomgeving, maar wat houdt dit, in het kader van hitte, eigenlijk precies in? We gaan er op in, in dit artikel! Dus klik snel op 'lees meer...'


Veel gestelde vragen:
werken met vakantiekrachten

De zomervakantie voor scholieren en studenten staat voor de deur. Voor velen een mooi moment om een zakcentje bij te verdienen. In deze nieuwsflits gaan we in op de meest gestelde vragen over vakantiekrachten.

Week 27

Next Level
Nieuwsflits -
Vakantiewerk

Week 26

Next Level
Nieuwsflits -
NOW 2.0

NOW 2.0 DEFINITIEF GEPUBLICEERD

Op 22 juni is de definitieve tekst van de tweede NOW-regeling gepubliceerd. Het UWV streeft ernaar dat de NOW 2.0 regeling vanaf 6 juli aangevraagd kan worden. In deze nieuwsflits gaan we in op de hoofdlijnen van de NOW 2.0.

Hersens uit de mouwen!
 
Binnen Putmans Next Level gaan wij uit van het principe ‘Mensen zijn slim genoeg’. Maar dan moet je wél continu blijven ontwikkelen in de snelle wereld waarin we ons bevinden. Je mag jezelf en je medewerkers best een handje helpen bij die ontwikkeling. En wij kunnen jou daar dan weer bij helpen!
 
We hebben onze Next Level Academy weer aangevuld met nieuwe trainingen en workshops, speciaal voor jou en je medewerkers. Voor ieder wat wils, dus ook voor jou!

Week 26

Next Level
Nieuwsflits -
Next Level Academy

Week 25

Next Level
Nieuwsflits -
Wijs op reis 

Wijs op reis!

Gisteren is de versoepeling van de reisadviezen van veel Europese landen ingegaan. Met de zomervakantie in het vooruitzicht, vragen veel werkgevers zich af waar ze rekening mee moeten houden indien werknemers naar het buitenland op vakantie gaan. In deze nieuwsflits behandelen we de meest gestelde vragen van werkgevers.

 Verhoging minimumloon per 1 juli 2020!

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt in principe twee keer per jaar het wettelijk minimumloon vast: op 1 januari en 1 juli. Deze mededeling zal daarom geen verrassing voor je zijn: per 1 juli 2020 gaat het wettelijk minimumloon weer omhoog. De minimumlonen stijgen deze keer met 1,6%. 

Week 24

Next Level
Nieuwsflits -
verhoging minimumloon 

Week 23

Next Level
Nieuwsflits -
Career Next Level 

Wat zoek je? Iets anders? Oh, iets met mensen.

Bovenstaande vraag heb je vast wel eens gesteld aan iemand waarvan je wist dat hij op zoek was naar ander werk. En hoezeer je ook bereid bent om die ander te helpen, met ‘iets anders’ of ‘iets met mensen’ kun je niet zoveel. Toch zijn het antwoorden die vaak worden gegeven. En dat is jammer, want als de ander namelijk wel weet wat hij zoekt, is de kans op succes vele malen groter.

Wat NOW?!

Op maandag 8 juni 2020 (15.00 tot 16.30 uur) en op vrijdag 12 juni (09.30 tot 11.00 uur) organiseert Putmans Next Level voor jou een workshop over de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). In de praktijk merken wij dat er nog veel onduidelijkheid over de regeling is. 

Week 22

Next Level
Nieuwsflits -
Workshop 

Week 22

Next Level
Nieuwsflits -
Reorganiseren 

Reorganiseren? Wij helpen je!

Eerder kon je al in onze nieuwsbrief lezen over de juridische achtergrond van een reorganisatie. Nu de NOW-regeling 2.0 bekend is, ben je wellicht al bezig met wat dit gaat betekenen voor jouw bedrijf, want misschien moet je wel afscheid gaan nemen van één of meerdere werknemers. Wij staan klaar om jou en je werknemers in deze pijnlijke maar noodzakelijke situatie te begeleiden.

Verlenging van de NOW-regeling

Vandaag heeft het kabinet definitief besloten dat de NOW-regeling met drie maanden wordt verlengd. Deze verlenging kan naar alle waarschijnlijkheid vanaf 6 juli 2020 bij het UWV worden aangevraagd. De regeling blijft voorzien in een mogelijkheid om als werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers te krijgen indien er een omzetdaling is van ten minste 20%. Het doel van de regeling blijft om zo veel mogelijk banen te behouden.

Week 21

Next Level
Nieuwsflits -
NOW 2.0! 

Week 19

Next Level
Nieuwsflits -
Reorganiseren 

Reorganiseren, hoe doe je dat?

De persconferentie van gisteravond biedt werkgevers hopelijk weer perspectief. Voor sommige werkgevers komt de versoepeling echter te laat. Zoals Marlieke vorige week al deelde op haar LinkedIn, went een ontslag nooit. Maar een reorganisatie betekent ook dat het bedrijf weer een volgende stap kan zetten. Het bedrijf kan weer gaan groeien.  

 

 

Het re-integratieverslag tijdens het coronavirus

Door het coronavirus hebben we onze manier van werken en leven moeten aanpassen. Zo is het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven en om anderhalve meter afstand te nemen. Dit heeft ook gevolgen voor de re-integratie van een werknemer.

Week 17

Next Level
Nieuwsflits -
Re-integratie verstoord
door Corona? 

Week 16

Next Level
Nieuwsflits -
Thuiswerken
zonder trammelant 

 

 

De coronacrisis vraagt een hele andere stijl van leidinggeven nu het merendeel van de werknemers thuis dient te werken. Online heb je waarschijnlijk al meerdere malen ‘10 tips voor productief thuiswerken’ voorbij zien komen en gedeeld met jouw team. Hoe belangrijk het ook is om een normaal ritme te behouden en regels voor het gezin op te stellen, het is ook juist nu van belang om als werkgever goede afspraken te maken met jouw werknemers over bijvoorbeeld bereikbaarheid en reiskostenvergoeding.

We hebben er even op moeten wachten, maar het is eindelijk zo ver! De inhoud van de NOW-regeling is vanochtend door minister Koolmees bekend gemaakt.

Wat houdt de NOW-regeling precies in?

Door het coronavirus kan het zo zijn dat werkgevers minder of geen werk meer hebben voor werknemers. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk werknemers hun baan behouden, heeft de regering de NOW-regeling ingevoerd waarmee je als werkgever tegemoetkoming krijgt in de loonkosten van werknemers.

Week 14

Next Level
Nieuwsflits -
NOW-regeling
transitievergoeding 

Week 13

Next Level
Nieuwsflits -
Reminder compensatie
transitievergoeding 

LAAT GEEN GELD LIGGEN,
VRAAG JOUW BETAALDE TRANSITIEVERGOEDING TERUG!

Nog voordat het coronavirus onze samenleving volledig in zijn greep had, werd bekend gemaakt dat op 1 april 2020 de wet compensatieregeling transitievergoeding in werking zou treden. Dit is al over vijf dagen! Op deze manier hebben werkgevers de mogelijkheid om transitievergoedingen van langdurig zieke werknemers gecompenseerd te krijgen wanneer het dienstverband na 1 juli 2015 beëindigd is.

CORONA EN WW-PREMIE:
HET KABINET KOMT JE TEGEMOET

Met ingang van 1 januari 2020 betalen werkgevers, als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans, een lage WW-premie voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst zijn en een hoge WW-premie voor alle overige (flexibele)
arbeidsovereenkomsten. 
 

Week 12

Next Level
Nieuwsflits -
Corona en
de WW-premie 

Week 12

Next Level
Nieuwsflits -
werktijdverkorting 

EERSTE HULP BIJ WERKTIJDVERKORTING

Steeds meer werkgevers die door de uitbraak van corona tijdelijk minder werk hebben, vragen werktijdverkorting aan voor hun werknemers. Wat houdt werktijdverkorting precies in? De teller van aanvragen voor werktijdverkorting staat inmiddels al op 20.000!

 

 

Op 1 april 2020 treedt de wet compensatieregeling transitievergoeding in werking. Deze wet zorgt ervoor dat een werkgever, die een transitievergoeding of beëindigingsvergoeding heeft betaald bij de beëindiging van het dienstverband van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer, deze (deels) gecompenseerd kan krijgen van het UWV.

Betaalde transitievergoeding terugkrijgen?
Wij regelen het voor je!

Week 10

Next Level
Nieuwsflits -
Compensatie transitievergoeding 

Week 8

Next Level
Nieuwsflits -
Borrelen met beleid 

 

Borrelen met beleid

Carnaval is voor velen de mooiste tijd van het jaar. Verkleedpartijen, schminken, veel gezelligheid met familie en vrienden, vaak onder het genot van een drankje. Maar wat kun je als werkgever doen wanneer een werknemer onder invloed op de werkvloer verschijnt?

De “SLIM subsidie”:
een leven lang ontwikkelen in het mkb!

De SLIM-subsidie is bedoeld voor slimme werkgevers die op tijd mee willen gaan met de ontwikkelingen in hun sector. Bovendien zet je daarmee in op 'een leven lang ontwikkelen' en investeer je in de kennis, groei en ontwikkeling van jouw medewerkers. Ben jij zo’n werkgever? Wil je een leerrijke omgeving binnen jouw bedrijf creëren? En daarmee kansen voor jouw organisatie en werknemers?

Dan is de ‘SLIM subsidie’ zeker iets voor jouw bedrijf!

Week 7

Next Level
Nieuwsflits -
SLIM! 

Week 5

Next Level
Nieuwsflits -
WIEG 

Op 1 januari 2019 is de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) in werking getreden. Het standaard geboorteverlof voor partners is toen uitgebreid van twee dagen naar éénmaal de wekelijkse arbeidsduur. De werkgever betaalt tijdens dit verlof 100% van het loon door.

Per 1 juli 2020 treedt echter nog een aanvullende maatregel in werking: het aanvullend geboorteverlof. Door het aanvullend geboorteverlof kan de partner van de moeder van het kind naast het standaard geboorteverlof, ook maximaal vijfmaal de wekelijks arbeidsduur aan verlof opnemen. Een ingrijpende wijziging!

 

 

WET ARBEIDSMARKT IN BALANS: OPROEPKRACHTEN

De regels voor oproepkrachten zijn door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) behoorlijk veranderd. Wij merken dat er in de praktijk nog veel onduidelijkheid is over het aanbieden van een vaste arbeidsomvang en de oproeptermijn. Wij brengen je hier graag meer verduidelijking in!

Week 4

Next Level
Nieuwsflits -
WAB: oproepkrachten 

Week 2

Next Level
Nieuwsflits -
Wetswijzigingen 2020 

 

Wat verandert er in 2020 op het gebied van HR?
 

Na onze terugblik op 2019, is het nu tijd om vooruit te kijken naar 2020! Er worden een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd op het gebied van arbeidsrecht, welke we graag met jullie willen delen:

2019 was voor ons een mooi en dynamisch jaar! Graag nemen we je mee in een aantal mooie highlights, maar eerst een huishoudelijke mededeling:

Donderdag 19 december om 17.00 uur sluiten wij onze laptops af en gaan onze voetjes (met of zonder hakje) omhoog tot en met donderdag 2 januari. We beloven dat we in het nieuwe jaar weer fris en fruitig voor jou klaarstaan! Heb je nog vragen die je graag aan ons voor wil leggen, stel ze dan nog snel! Dan zorgen wij ervoor dat je nog vóór onze kerstsluiting antwoord hebt! 

Week 51

Next Level
Nieuwsflits -
Kerstsluiting 

Week 51

Next Level
Nieuwsflits -
Update compensatie  transitievergoeding

 

UPDATE COMPENSATIEREGELING TRANSITIEVERGOEDING
 

Afgelopen vrijdag heeft minister Koolmees de Tweede Kamer geïnformeerd over de compensatieregeling transitievergoeding bij langdurig zieke werknemers. Uit de praktijk blijkt dat er nog onduidelijkheden zijn over de compensatieregeling. Hierover wordt nu duidelijkheid gecreëerd.

Bedrijfsopvolging binnen familiebedrijven:
bijzonder mooie stap vraagt om bijzonder goede en zorgvuldige begeleiding.


Steeds vaker weten familiebedrijven ons te vinden en blijken we een waardevolle sparringpartner voor ze te zijn. Als geen ander herkennen en begrijpen wij de uitdagingen waar familiebedrijven mee te maken krijgen. We zijn er tenslotte zelf een.

Precies dáár waar binnen familiebedrijven emoties een rol gaan spelen, komen wij om de hoek kijken. Juist vanwege onze focus op de context van de vraagstelling passen familiebedrijven zo goed bij onze manier van werken.

Week 50

Next Level
Nieuwsflits -
Bedrijfsopvolging binnen familiebedrijven

Week 49

Next Level
Nieuwsflits -
4 misvattingen over de AVG?

 

 

Regelmatig ontvangen wij vragen over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), daarbij komen we regelmatig een aantal misvattingen hierover tegen.

Ga jij hiermee ook in de mist?

 

 

 

Onze WAB-workshop in oktober en november was een groot succes! Daarom organiseren wij op 10 december nogmaals deze workshop.

Benieuwd wat jouw voorgangers ervan vonden? Lees dan snel verder!

Week 47

Next Level
Nieuwsflits -
Ben jij al helemaal van de WAB?

Week 45

Next Level
Nieuwsflits -
Uitspraak Hoge Raad slapende dienstverbanden

BREAKING NEWS!

Hoge Raad verplicht einde aan slapend dienstverband

Vers van de pers! Vanochtend heeft de Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over de toelaatbaarheid van slapende dienstverbanden. Zeker met het oog op de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) een interessante ontwikkeling…  

Benieuwd naar de definitieve uitspraak van de Hoge Raad en hoe dit gaat werken in de praktijk? Lees dan snel verder!

Houd jij je hart weer vast als er in de krantenkoppen staat dat er weer sprake is van een griepepidemie? Want jij kan opsommen wie van jouw werknemers morgenochtend kuchend aan de telefoon hangt om zich ziek te melden.

Verzuim wordt steeds complexer. Met name privé- en persoonsgerelateerde oorzaken kunnen zorgen dat een werknemer uitvalt. Dat neemt niet weg dat je als werkgever geen grip op verzuim kunt krijgen. En nee, een verzuimbonus is niet de oplossing.

Week 45

Next Level
Nieuwsflits -
Frequent verzuim

Week 42

Next Level
Nieuwsflits -
TMA Talentontwikkeling

Zet jij al in op de talenten in jouw organisatie?

Elke organisatie heeft er mee te maken: verandering. Het lijkt er wel op dat het tempo waarin deze veranderingen zich aandienen, steeds toeneemt. En dat vraagt soms best wel veel van het aanpassingsvermogen en de flexibiliteit van medewerkers. Voeg daar aan toe dat we op dit moment te maken hebben met een krappe arbeidsmarkt, waarin het voor organisaties belangrijk is om medewerkers – voor langere tijd – te binden en te boeien, en we ontkomen er niet aan om het ontwikkelen van medewerkers en teams centraal te stellen.

Bij Putmans Next Level hebben we een uitgesproken visie op ontwikkeling. Benieuwd naar onze visie, lees dan snel verder.

Multi-jobbing 

Lesgevende consultants, postbezorgende IT’ers en barkeepende accountants: multi-jobbers komen voor in alle soorten en maten. Uit onderzoek van TNO blijkt dat mensen die vanuit intrinsieke motivatie kiezen voor multi-jobbing, meer werktevredenheid, bevlogenheid en mogelijkheden voor inzetbaarheid ervaren. Door een fysiek intensieve of intellectueel uitdagende functie te combineren met een andere baan, zorgen multi-jobbers dat ze een afwisselende werkweek hebben. Soms is dit noodgedwongen vanwege een laag inkomen, maar het komt nu ook steeds vaker voor als preventie van spanningsklachten of ‘gewoon’ voor het werkgeluk.

Week 40

Next Level
Nieuwsflits -
Multi-jobbing

Week 39

Next Level
Nieuwsflits -
Advies
advocaat-generaal

Advies advocaat-generaal over slapende dienstverbanden,
zal de Hoge Raad dit volgen?

Een aantal maanden geleden hebben we jullie geïnformeerd over de prejudiciële vragen die de kantonrechter heeft gesteld aan de Hoge Raad om duidelijkheid te geven over de toelaatbaarheid van een slapend dienstverband.

Even terug
Kantonrechters verschillen enorm van mening als het gaat om de beëindiging van een slapend dienstverband. Waar de ene kantonrechter oordeelt dat de werkgever niet wettelijk verplicht is om het dienstverband te beëindigen, ziet de andere kantonrechter het juist als...

 

Kennisbijeenkomst 19 september 2019
Wet Arbeidsmarkt in Balans: wat gaat er veranderen?

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Hiermee zullen er verschillende wijzigingen in het arbeidsrecht worden doorgevoerd. De ketenregeling zal worden aangepast, er wordt een cumulatie ontslaggrond toegevoegd en er zijn verschillende veranderingen met betrekking tot payroll, flexibele arbeidskrachten en de WW-premie. 

Week 37

Next Level
Nieuwsflits -
Kennisbijeenkomst
19 september WAB

Week 36

Next Level
Nieuwsflits -
Afterparty
PUUR event!

 

Wij willen onze relaties ontzettend bedanken voor de warme woorden op ons PUUR event! Wat was het geweldig! Wij zijn er stil van, maar blijven niet stil staan. Raak jij niet uit geïnspireerd of heb je ons event gemist?

Hierbij nog een inspiratie-afterparty.

Onze Factor Arbeid mailbox en telefoonlijn stromen vol met vragen van ieder kaliber op gebied van HR en arbeidsrecht. Wij weten als geen ander: er is altijd wat, in ieder bedrijf. Meldt de ene werknemer zich vandaag ziek, nadat hij te horen heeft gekregen dat zijn arbeidscontract niet verlengd wordt. Verwacht de ander zorgverlof, omdat zijn kind met griep thuis is. Terwijl weer een ander dolgraag een cursus timemanagement wil doen in de baas zijn tijd. 

Time is money, dus schakel met ons zodat je binnen no time:

Week 29

Next Level
Nieuwsflits -
Wij lusten
ze rauw!

Week 27

Next Level
Nieuwsflits -
HR-Helpdesk Factor Arbeid

Factor Arbeid maand: dé HR helpdesk voor jouw bedrijf! 

Deze zomerse maand juli staat in het teken van onze Helpdesk ‘Factor Arbeid’. In onze gloedje nieuwe flyer staat Factor Arbeid in een paar woorden omschreven. Snak jij naar meer? Blijf ons de komende weken volgen!

Heb jij 0,0 geduld of sta je op het punt je koffer in te pakken? Bel of mail ons!

 

De temperatuur heeft op dit moment een tropisch karakter, dat betekent dat het uithoudingsvermogen van werknemers flink op de proef wordt gesteld. Uiteraard wil je als werkgever dat het werk zo veel als mogelijk doorgaat, maar in hoeverre mag je werknemers laten werken tijdens deze hitte?

Klik snel op onderstaande button om een aantal tips te lezen over het omgaan met hitte op de werkvloer.

Week 26

Next Level
Nieuwsflits - Snikheet!

Week 25

Wet Arbeidsmarkt
in Balans: ben jij er klaar voor?

Wet Arbeidsmarkt in Balans: wat gaat er veranderen?

Op 28 mei 2019 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen door de Eerste Kamer en daarmee definitief geworden. De WAB zal ingaan op 1 januari 2020. Hieronder vind je de veranderingen voor jou als werkgever.

 

BBL, een afkorting die vaak wordt gebruikt. Maar wat houdt BBL nu eigenlijk in? En waar moet jij als werkgever op letten wanneer je een leerwerkovereenkomst aangaat?

BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Kort gezegd houdt dit in dat een leerling één of twee dagen in de week naar school gaat, en de rest van de dagen arbeid verricht voor een werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst. Soms wordt ten onrechte gedacht dat er bij een BBL-er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, omdat er ook nog een opleiding wordt gevolgd. Er is sprake van een praktijkovereenkomst waardoor de arbeidsovereenkomst vaak een leerwerkovereenkomst wordt genoemd.

Week 24

BBL-ers:
wel of geen arbeidsovereenkomst?!

Week 23

Ben jij al bekend
met de minimumloons-verhoging?

De zomer komt steeds dichterbij, en het weer is niet het enige dat verandert. Per 1 juli 2019 gaat namelijk het wettelijk minimumjeugdloon weer omhoog. Maar dat is niet alles, ook de leeftijd voor het recht op het volledige wettelijk minimumjeugdloon wordt verlaagd van 22 naar 21 jaar.

De minimumlonen nemen deze keer met 1,23% toe en bestaan uit de volgende uurlonen:

Wij zijn druk bezig met de sollicitatieprocedure voor onze nieuwe stagiair(e). Zijn jullie ook hard op zoek naar studerende toppers die je na de zomer wil inzetten op verschillende afdelingen binnen jouw bedrijf?
 
Er is een belangrijk verschil tussen een stageovereenkomst en een arbeidsovereenkomst. Stagewerkzaamheden zijn gericht op het opdoen van ervaring als onderdeel van een opleiding. Een stagiair(e) is daarom vaak een student die ervaring opdoet, en geen werknemer die productieve werkzaamheden verricht. Daarom is het ook belangrijk dat een stagiair(e) alleen een (onkosten)vergoeding ontvangt en geen beloning voor het werk dat wordt verricht. De verhouding tussen een stagiair(e) en het stagebedrijf is vaak wel een gezagsverhouding, waardoor je je wel moet houden aan regels met betrekking tot arbeidsomstandigheden, -tijden en gelijke behandeling.

Week 20

Next Level Nieuwsflits - Stageovereenkomst, die krijg ik toch van de onderwijsinstelling?!

Week 19

Next Level
Nieuwsflits -
Mobbing

  

Worden er bij jou op de werkvloer werknemers niet gevraagd om na het werk mee te gaan borrelen, niet betrokken bij de koffieautomaatgesprekken of op een andere manier buitengesloten of geïntimideerd? Dan is er sprake van mobbing! Helaas komen mobbing en andere vormen van ongewenste omgangsvormen veelvuldig voor. En vaak hebben werkgevers dat niet in de gaten!

 
 
 
 
Door de huidige krappe arbeidsmarkt, zien wij dat voor veel bedrijven het binden en boeien van nieuw en huidig personeel steeds belangrijker wordt. Omdat vooral de technische sector hierin grote moeilijkheden ervaart, heeft een van onze relaties een passende oplossing gevonden. Wij geloven in de kracht van ondernemerschap en samenwerking, in deze nieuwsflits laten wij hen dan ook graag aan het woord!

Technificent, de helpende hand van de TU/e

Week 18

Next Level
Nieuwsflits -
Technificent,
de helpende hand
van de TU/e

Week 16

Next Level
Nieuwsflits -
Rechtspraak:
ontbinding slapend dienstverband

Ontbinding slapend dienstverband zonder transitievergoeding?

Een aantal weken geleden hebben we geschreven over het laten ontwaken van slapende dienstverbanden. Sindsdien spreken kantonrechters zich steeds meer uit over slapende dienstverbanden, er is nu zelfs een verzoek neergelegd bij de Hoge Raad voor verduidelijking.

Uitspraak
Kort voor het bereiken van de AOW-leeftijd, startte een werknemer een procedure tegen werkgever voor ontbinding van het slapend dienstverband en het ontvangen van een transitievergoeding. Werknemer stelde dat werkgever vanuit slecht werkgeverschap het dienstverband heeft aangehouden door te wachten tot de AOW-gerechtigde leeftijd met de ontbinding, zodat werknemer geen recht meer heeft op de transitievergoeding.

 Eerste hulp bij AVG!

 • Bewaar jij foto's van jouw werknemers?
 • Heb jij afgewezen sollicitanten in jouw mailbox staan?
 • Registreer jij de medische reden van een ziekmelding?
 • Staan in jouw kast meerdere dossiers van oud werknemers?

Kun jij een of meerdere vragen met 'ja' beantwoorden? Dan is onze kennisbijeenkomst zeker iets voor jou!

Week 14

Next Level Nieuwsflits -
Eerste hulp
bij AVG

Week 13

Next Level Nieuwsflits - Verhuizing

Ook wij van Putmans Next Level werken continu aan ons eigen 'next level'. En hard werken doen wij het liefst in een bevolgen omgeving.

What's Next? Per 1 april hebben wij een nieuwe locatie! Een werkplek waar inspiratie en innovatie centraal staan: Microlab op Strijp-S!

CV: een bekend begrip voor iedereen. Vorige week is er een nieuw soort CV geïntroduceerd, namelijk het financieel CV.

Deze kan een werknemer naast zijn gewone CV leggen. Hierin staat opgesomd of een organisatie bij het aannemen van de werknemer recht heeft op bepaalde subsidies of van voordelige regelingen gebruik kan maken.

Week 11

Next Level
Nieuwsflits - Het financieel CV

Week 10

Next Level
Workshop -
HR Fundament

Het arbeidsrecht is volop in beweging, het is dus belangrijk om het HR fundament van jouw organisatie op orde te hebben. Deze workshop is een vertaalslag van de huidige regelgeving en trends, naar een workshop met concrete tips en handvaten.

De workshop bestaat uit 4 modules die de basis vormen van
HR-beleid:

 • arbeidsrecht;
 • beoordelen & ontwikkelen;
 • ziekteverzuim;
 • dossieropbouw.
Tijd om de slapende dienstverbanden
te laten ontwaken?!

De transitievergoeding na 104 weken arbeidsongeschiktheid, slapende dienstverbanden en de compensatieregeling vanuit het UWV. Het zijn veelbesproken onderwerpen op dit moment. Toch blijft er onduidelijkheid bestaan over hoe de transitievergoeding door het UWV gecompenseerd gaat worden. Minister Koolmees heeft daarom dinsdag verschillende vragen beantwoord, om hopelijk de laatste drempel weg te halen voor het uitbetalen van de transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid.

Week 8

Next Level
Nieuwsflits -
Slapende
dienstverbanden

Week 7

Next Level
Nieuwsflits -
Fit tot aan
de eindstreep

Samen fit tot aan de eindstreep

In de praktijk zien wij regelmatig dat het bevorderen van vitaliteit op de werkvloer, niet altijd even makkelijk is. Juist daarom heeft onze stagiair Stan een onderzoek uitgevoerd, zodat we met de resultaten jouw bedrijf nog beter van dienst kunnen zijn.  De afgelopen periode is Stan met een aantal van onze klanten het gesprek aangegaan, om te kunnen onderzoeken welke knelpunten met name leidinggevenden ervaren en hoe wij hierbij van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Subsidie om jouw bedrijf te ontwikkelen,
dat is toch fantastisch?!
 
Duurzame inzetbaarheid is helemaal hot! De vergrijzing neemt toe, de pensioengerechtigde leeftijd stijgt en daarom is het van belang om werknemers langer, vitaal en productief aan het werk te houden. Het Europees Sociaal Fonds stelt daarom al enkele jaren een subsidie ter beschikking, de ESF-subsidie. Hiermee krijg jij de kans om voor slechts 50% van de kosten, jouw bedrijf naar een next level te brengen!

Week 6

Next Level
Nieuwsflits -
ESF-subsidie
2019

Week 5

Next Level
Nieuwsflits -
Hoe staat het
met jouw
dream team

De wereld verandert continu en het lijkt zelfs steeds sneller en sneller te gaan. Dit heeft niet alleen invloed op de algemene samenleving, maar ook op organisaties. Bedrijven zijn genoodzaakt om mee te veranderen, tenzij je graag wilt eindigen als de V&D. Deze gewenste verandering heeft de grootste kans van slagen, als deze gedragen wordt door de werknemers in het bedrijf. Sterker nog: als zij die verandering zelf zijn en vormgeven.
 
Hoe ontwikkel jij jouw bedrijf, zit je stil of beweeg je mee?
Jullie hebben het deze week vast net zo ervaren als wij, de sneeuw viel met bakken uit de lucht! Sneeuwpoppen maken met je collega`s of een sneeuwballengevecht met je directeur zijn een mooie bijkomstigheid. Als je het ons vraagt een echte stimulans voor je werkgeluk. Hartstikke leuk natuurlijk, maar niet wanneer je onderweg bent voor je werk of onderweg naar huis. Volgens de ANWB hebben we zelfs weer een nieuw record gevestigd afgelopen dinsdag: de drukste avondspits ooit! 

Had een werknemer beter thuis kunnen blijven die dag? 

Week 4

Next Level
Nieuwsflits -
Snow
(work)day

Week 3

Next Level
Nieuwsflits -
Indexering
2019

Nieuw jaar, nieuwe lonen?
 
In de maand januari stromen de vragen over de jaarlijkse loonindexering bij Factor Arbeid binnen. Alle speculaties over de hoogte van de indexatie voor het nieuwe jaar roepen natuurlijk veel vragen op.

Allereerst is het goed om te weten dat het indexeren van lonen niet wettelijk vastgelegd is, maar een keuze van het bedrijf of een verplichting vanuit de cao. Daarnaast wordt in de bekendmaking van de minimumlonen standaard een indexatie meegenomen, dus daar hoef je niet meer naar te kijken.

Putmans Next Level groeit door!

Het Putmans Next Level team is uitgebreid met twee HR-toppers! Op onze social media kanalen heb je ze al misschien voorbij zien komen. Vandaag stellen zij zich graag aan jou voor!

Week 2

Next Level
Nieuwsflits -
Even
voorstellen

Week 1

Next Level
Nieuwsflits -
Wijzigingen
2019

Wat verandert er in 2019 op het gebied van HR?

Het nieuwe jaar is begonnen! Nu we weer allemaal fris en fruitig zijn na de feestdagen, kijken we graag vooruit naar wat 2019 ons gaat brengen. We hebben de wettelijke veranderingen vanaf 1 januari kort op een rijtje gezet voor jou:

Het jaar 2018 sluiten we graag af met een persoonlijke boodschap van Marlieke. Voordat we haar aan het woord laten hebben we eerst nog een huishoudelijke mededeling. De feestdagen staan voor de deur en dat is vaak toch een moment van rust, ook voor ons. Daarom willen we je alvast op de hoogte brengen van onze kerstsluiting. Vrijdag 21 december om 12.00 uur sluiten wij onze laptops af en gaan onze voetjes (met of zonder hakje) omhoog. We beloven dat we vanaf 2 januari 2019 weer fris en fruitig voor jou klaarstaan! Heb je nog vragen die je graag aan ons voor wil leggen, stel ze dan nog snel! Dan zorgen wij ervoor dat je nog voor onze kerstsluiting antwoord hebt! 

Week 51

Next Level
Nieuwsflits -
PURE
verandering

Week 50

Next Level
Nieuwsflits -
Generatie
verschillen

Verschillende generaties in één team
hoe manage jij dat?

Babyboomers, de verloren generatie, de pragmatische generatie, millennials…. Verschillende generaties, met allemaal verschillende kenmerken en gedragingen. Daar waar de ene generatie waarde hecht aan baanzekerheid, streeft de ander naar een goede werk-privébalans. Door als manager rekening te houden me deze verschillen, kun je kwaliteiten optimaal benutten en motiveer je elke generatie op een passende manier.

Welke generaties onderscheiden we en
wat vinden ze belangrijk?

Lees jij wel eens de e-mails van jouw werknemers?

In de praktijk zien we vaak dat  e-mails van een zieke werknemer automatisch worden doorgestuurd naar een collega of leidinggevende. Logisch, de werkzaamheden gaan natuurlijk door en worden overgedragen naar een vervanger of collega. Hier kunnen e-mails tussen zitten die niet voor collega’s of leidinggevenden bestemd zijn, zoals privé e-mails. Daarbij heeft de werknemer ook nog eens recht op privacy.

Onder welke voorwaarden mag je de privacy schenden?

Week 49

Next Level
Nieuwsflits -
E-mails controleren
van werknemers

Week 48

Next Level
Nieuwsflits -
Gedeeltelijke
transitievergoeding

Gedeeltelijke transitievergoeding bij minder werken onder dwang

Je zult het vast wel eens mee maken. Een werknemer die een verzoek indient om minder uren te gaan werken, bijvoorbeeld vanwege het bereiken van een bepaalde leeftijd of de zorg voor het gezin. Zolang dit geen problemen veroorzaakt voor de bedrijfsvoering, zullen veel organisaties daar ook in meegaan. Bij deze twee voorbeelden gaat de werknemer vrijwillig minder werken, maar het kan wel eens voorkomen dat werknemers gedwongen worden om minder te moeten gaan werken. Deze werknemers hebben daarom dan ook recht op een gedeeltelijke transitievergoeding.

Wanneer is er sprake van dwang?

Staan wij al op jouw verlanglijstje?

Het is jullie vast niet ontgaan: Sinterklaas is weer in het land! Tijd om de schoen te zetten en een verlanglijstje op te stellen met plannen voor 2019! Natuurlijk niet alleen persoonlijk, maar ook voor de organisatie!

Om ons heen zien we bedrijven ontzettend hard groeien. En wij hebben het vermoeden dat deze groei in 2019 flink blijft doorzetten.

Week 47

Next Level
Nieuwsflits -
Inhouse

Week 46

Next Level
Nieuwsflits -
Werkgeluk

Werkgeluk: kleine moeite en groot resultaat!

Ga jij ’s ochtends fluitend de deur uit op weg naar het werk? Kost jouw werk je vooral energie of levert het je ook energie op? Het is de week van de werkstress en dit jaar staat die in het teken van werkplezier. Wij woonden in dat kader deze week een symposium bij waar we geïnspireerd werden door onder andere Janine Vos (CHRO Rabobank), Bob Hutten (directeur Hutten Catering) en Lieke Bezemer (auteur van het boek Werkgeluk Werkt!). Zij deelden hun visie op werkgeluk en lieten zien hoe werkgeluk het verschil kan maken. 

De minimumlonen stijgen weer!

Ondertussen zitten we alweer in het laatste kwartaal van 2018. Sinterklaas is bijna in het land, de kerstplannen worden langzaam gemaakt en het nieuwe jaar is dan ook al in zicht. Het nieuwe jaar brengt weer een stijging in het  bruto minimumloon met zich mee. We delen dit nu al graag met jou, zodat je hier alvast rekening mee kunt houden.

De minimumlonen nemen met 1,34% toe. De minimumuurlonen per 1 januari 2019 zijn:

Week 45

Next Level
Nieuwsflits -
Stijging Minimumloon
01-01-2019

Week 44

Next Level
Nieuwsflits -
PUUR
Personeelsuitje

Putmans Next Level was afgelopen weekend weer PUUR bezig!

Tijdens ons personeelsuitje werd onze handvaardigheid op de proef gesteld in een workshop glasblazen, waar sommigen van ons een nieuw talent hebben ontdekt. Aansluitend een activiteit waar ieder van ons goed in was, bourgondisch koken tijdens de workshop Adventure Cooking. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en wil jij graag onderdeel uitmaken van ons leuke team? Bekijk dan snel onze vacatures!

Hoe staat het met jouw reputatie als werkgever?

Employer branding is een term die steeds vaker voorbijkomt. In de huidige (digitale) wereld gaat de reputatie van je bedrijf verder dan alleen de producten en diensten die je aanbiedt. Ook (oud-)werknemers en sollicitanten spreken zich vaker uit over de organisatie. Daarnaast kampen we natuurlijk nu ook met de situatie dat er veel meer aanbod aan vacatures is, dan het aantal mensen dat solliciteert. Hierdoor komen sollicitanten in een luxepositie te staan, waar zij kritisch kunnen zijn over de volgende stap in hun loopbaan. Je kunt het wel schudden als je bekend staat als slechte werkgever. Al levert het ook niets op als je niet bekend staat als potentiële werkgever.

De reputatie van het bedrijf heeft tevens invloed op de motivatie van medewerkers. Door een interessante werkgever voor werknemers te zijn en een positieve reputatie als werkgever op te bouwen, werk je aan een gezond voortbestaan van de organisatie.

Week 43

Next Level
Nieuwsflits -
Employer
Branding

Week 42

Next Level
Nieuwsflits -
WWZ

De WWZ, meer lasten dan lusten.

1 juli 2015 veranderde het ontslagrecht in Nederland door invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Deze wetgeving had niet alleen invloed op het ontslagrecht, maar ook op flexibele contracten en de Werkloosheidswet (WW). Lodewijk Asscher, initiatiefnemer WWZ, had met de wet als doel: betere bescherming van werknemers, goedkoper ontslag en minder ingewikkelde procedures. 

Is jouw concurrentiebeding wel rechtsgeldig?

Regelmatig krijgen wij vragen over het concurrentiebeding en dat kunnen wij goed begrijpen. Er is namelijk zoveel informatie beschikbaar, dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom bespreken we kort en krachtig waar jij rekening mee dient te houden als je van dit beding gebruik maakt.

Wat is het doel van een concurrentiebeding?
Mocht je niet weten wat een concurrentiebeding is, dan zullen we dit eerst kort toelichten. Met een concurrentiebeding verbied je werknemers, dat zij na het dienstverband binnen een bepaalde tijdsperiode en straal rondom de werklocatie geen concurrerend bedrijf mogen starten en niet voor een concurrent mogen werken. Met als doel om jouw organisatie te beschermen tegen concurrentie. Indien de werknemer dit beding niet volgt, dan kun je hiervoor een boete vorderen.

Week 41

Next Level
Nieuwsflits -
Concurrentiebeding

Week 40

Next Level
Nieuwsflits -
Dierendag

Behandel jij werknemers net zo goed als jouw huisdier?

Met dierendag zetten we onze geliefde huisdieren graag extra in het zonnetje. Zelfs onze Next Level vissen (Sneukel en B2) krijgen vandaag wat extra voer. De meeste mensen beschouwen hun huisdieren als extra gezinslid. Niet gek natuurlijk, zo’n beestje geeft namelijk veel liefde en loyaliteit en maakt het thuiskomen extra leuk.

Werknemers verdienen net zoveel liefde en aandacht als huisdieren. Je hoeft niet letterlijk hen een aai over de bol te geven of hun buikjes te kroelen (dat raden we juist sterk af, #metoo), maar je mag ze wel af en toe in het zonnetje zetten. Het is wetenschappelijk bewezen dat werknemers die meer complimenten ontvangen productiever zijn en een hogere kwaliteit afleveren in hun werk. Regelmatig complimenten geven werkt zelfs beter dan een bonus. Dat klinkt natuurlijk heel leuk en aardig, maar van nature geven we eerder kritische feedback dan een compliment. Hoe creëer je een sfeer op de werkvloer om meer complimenten te geven en kun je werknemers dus vaker in het zonnetje zetten?

Putmans Next Level bestaat uit unieke consultants met ieder hun eigen krachten, maar elk van ons is PUUR! Dit stralen wij uit naar onze klanten, vrienden en de rest van de wereld.

PUUR staat voor:

 • Pittig met klasse
 • Uitermate fanatiek
 • Uitblinkers met trots
 • Recht door zee

Wij gaan als een speer en zijn op zoek naar uitblinkers die met ons mee willen groeien. Ben jij PUUR en straal jij dit ook uit? Dan willen wij graag weten hoe jij je koffie drinkt! 

Week 39

Next Level
Nieuwsflits -
PUUR!

Week 38

Next Level Nieuwsflits - Prinsjesdag!

De miljoenennota! Wat gaat er voor jou als werkgever veranderen?

Het was gisteren niet te missen, Prinsjesdag! Bijzondere hoedjes, de jurk van koningin Maxima, de gouden koets en de troonrede van koning Willem-Alexander kwamen allemaal voorbij. Uiteindelijk draait het natuurlijk om de onthulling van de miljoenennota, want wat staat ons nou precies te wachten? Traditiegetrouw lekt de miljoenennota een week van tevoren uit, maar de bevestiging wordt pas op Prinsjesdag gegeven. Maar wat is nu voor jou als werkgever van belang om te weten?

"Customers will never love a company until the employees love it first."
- Simon Sinek
 
Hoe is dat in uw organisatie? En wat doet u aan onboarding?

Onboarding is hot, zeker in de veranderende markt van nu waarin je als werkgever van geluk mag spreken de goede mensen binnen te halen en te houden. Om de band tussen jouw medewerkers, met name de nieuwelingen, en de organisatie te versterken zijn de eerste 100 dagen het belangrijkst.  Wat je als werkgever in die dagen doet om de medewerker te binden, noemen we onboarding. Dit vindt plaats gedurende de inwerkperiode van nieuwe medewerkers en gaat verder dan het kennismakingsrondje.

 

Week 37

Next Level Nieuwsflits - Onboarding

Week 36

Next Level Nieuwsflits!

Voor Putmans Next Level staat 2018 in het teken van onze eigen Next Level! Voor de zomer heeft u al gezien dat wij onze huisstijl van een nieuw jasje hebben voorzien en is onze nieuwe website gelanceerd! Ook is ons team uitgebreid met enkele nieuwe toppers!

Nu is het tijd voor een nieuwe versie van onze nieuwsbrief. Wij blijven graag met u onze kennis en visie delen, maar vanaf nu op een andere manier. Wat gaat er precies veranderen?

 • Geen losse Factor Arbeid en Putmans Next Level nieuwsbrieven meer, maar 1 nieuwsbrief; 
 • Frequentere verschijning, kort & krachtig;
 • Per e-mail, maar ook online op onze website & social media kanalen;
 • Eenvoudiger te archiveren in uw mailbox en terug te vinden op onderwerp;
 • Afwisseling tussen:
  • Wetswijzigingen, tips en praktische adviezen;
  • HR-trends & ontwikkelingen;
  • Praktijkervaringen: veelgestelde vragen & projecten bij klanten;
  • Next Level updates.

Neem eens een kijkje en volg ons op onze social media kanalen:  

  

08-07-2018

Het is tijd voor Putmans Next Level 2.0!

We hebben een nieuwe huisstijl en een nieuwe website! Ons nieuwe logo is gebaseerd op hoe klanten ons omschrijven: als een fundament in hun organisatie. Vandaar het fundament om onze naam. Voor de naam “Putmans” is een klassieker lettertype gekozen, want daar ligt onze historie. In het woord “Next” zit zowel een pijl naar rechts als een trap naar boven verwerkt, symbool voor de next step die wij onze klanten beloven en het feit dat die ontwikkeling op verschillende manieren kan. In het woord “Level” zit een vinkje, maar dan in spiegelbeeld. Symboliserend voor het feit dat we een hoop zaken voor je afvinken, maar geen standaard vinkjes zetten. We leveren maatwerk en zijn daarbij anders dan anders, een tikje eigenzinnig zelfs.

Ook de kleuren zijn nieuw. We kozen voor zwart en wit. Krachtig, zonder opsmuk. Gecombineerd met de zachtere kleur champagne. Klasse met pit.

“Start the day with a smile and end it with champagne”. 

Het is tijd voor Putmans Next Level 2.0, proost!