Next Level Nieuwsflits - week 14

 

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

We hebben er even op moeten wachten, maar het is eindelijk zo ver! De inhoud van de NOW-regeling is vanochtend door minister Koolmees bekend gemaakt.

Wat houdt de NOW-regeling precies in?

Door het coronavirus kan het zo zijn dat werkgevers minder of geen werk meer hebben voor werknemers. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk werknemers hun baan behouden, heeft de regering de NOW-regeling ingevoerd waarmee je als werkgever tegemoetkoming krijgt in de loonkosten van werknemers. In tegenstelling tot de werktijdverkorting, staat deze regeling volledig los van de Werkloosheidswet (WW). Tevens hoeft de werkgever onder de nieuwe regeling niet aan te tonen in welke mate de buitengewone omstandigheden bijgedragen aan de omzetdaling. Het UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april uit te voeren.

Voorwaarden NOW:

 • Omzetverlies van minimaal 20%;
 • Werkgever mag in de desbetreffende periode geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen bij het UWV;
 • Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers 100% door.
Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor de tegemoetkoming. De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, met een mogelijkheid tot een verlenging van drie maanden.
 
Voor wie?
 • Werknemers in loondienst (ook flexibele contracten);
 • Fictieve dienstverbanden (bijv. leerlingen en stagiaires);
 • Uitzendkrachten en payrollwerknemers.
Bepaling percentage omzetverlies:
 • Over een driemaands periode waarvan de startdatum valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020.
 • De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019, gedeeld door vier.
 • Indien het bedrijf onderdeel is van een concern, geldt de omzetdaling op concernniveau.
Hoe hoog is de compensatie?

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de omzetdaling. De tegemoetkoming in de loonsom is te berekenen met een formule: 90% x omzetdaling in procenten = percentage tegemoetkoming loonsom.
 
Voorschot door het UWV:
 • UWV verstrekt twee tot vier weken na de aanvraag een voorschot van 80% van de tegemoetkoming.
 • De betaling van het voorschot vindt plaats in drie termijnen.
 • Na de definitieve vaststelling van de omzet (binnen 24 weken na afloop van de tegemoetkoming) vindt er nabetaling of terugvordering van de tegemoetkoming plaats. 
Wat is de loonsom?

Gegevens over de loonsom baseert het UWV op de polisadministratie van werkgever, waarbij als uitgangspunt de maand januari 2020 wordt genomen. Als de loonsom over de maanden maart-april-mei lager is, wordt de hoogte van de tegemoetkoming verminderd met 90% van het bedrag waarmee de loonsom is gedaald.

Dienstverlening Putmans Next Level:

Wij zijn er voor je! Heb jij vragen over de NOW-regeling, bel of mail ons dan. Het is ook mogelijk om de aanvraag volledig aan ons uit te besteden, hiervoor aan het einde van de week meer.