Next Level Nieuwsflits - Re-integratie verstoord door corona?

Het re-integratieverslag tijdens het coronavirus

Door het coronavirus hebben we onze manier van werken en leven moeten aanpassen. Zo is het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven en om anderhalve meter afstand te nemen. Dit heeft ook gevolgen voor de re-integratie van een werknemer.
 
Re-integratieverslag
De Wet Verbetering Poortwachter schrijft voor dat zowel werkgever als de betreffende zieke werknemer zich gedurende twee jaar moeten inspannen om de zieke werknemer weer aan het werk te krijgen. Na twee jaar beoordeelt het UWV aan de hand van het re-integratieverslag of de werkgever zijn poortwachtersverplichtingen is nagekomen.

Re-integratieverslag niet compleet
Het UWV toetst eerst of het re-integratieverslag compleet is ingediend. Als het verslag niet compleet is krijgt de werkgever nog vijf werkdagen de tijd om de ontbrekende informatie in te dienen. Doet de werkgever dit niet, dan legt het UWV een loonsanctie op. Het UWV heeft nu aangegeven dat indien deze termijn wordt overschreden, zij hier coulant mee omgaan. Daarnaast beoordeelt het UWV of het ontbreken van de betreffende documenten vanwege de maatregelen in het kader van het coronavirus acceptabel is. Dit kan alleen wanneer op de stukken is uitgelegd waarom deze niet volledig zijn ingevuld.
 
Inhoudelijke beoordeling re-integratieverslag
Bij een compleet re-integratieverslag worden de poortwachtersverplichtingen van werkgever inhoudelijk getoetst. Als de werkgever geen deugdelijke grond heeft voor het onvoldoende nakomen van zijn verplichtingen, legt het UWV een loonsanctie op zodat de werkgever zijn verplichtingen alsnog kan nakomen. Het UWV heeft een aantal nieuwe situaties opgenomen die in verband met de maatregelen in het kader van het coronavirus mogelijk een deugdelijke grond opleveren.

De nieuwe situaties die een deugdelijke grond kunnen opleveren zijn:

  • Een verplichte bedrijfssluiting.
  • Geen uitvoering kunnen geven aan (onderdelen) van een 2e spoor traject, bijvoorbeeld proefplaatsing/bedrijfssluiting van de andere werkgever of onvoldoende mogelijkheden tot (digitale) begeleiding.
  • Fysiek niet kunnen uitvoeren van passend werk, bijvoorbeeld door vermindering van het werkaanbod.

Situaties die géén deugdelijke grond opleveren zijn:

  • Onvoldoende onderzoek in spoor 1. Dit onderzoek kan ‘gewoon’ door gaan.
  • Dreigende betalingsonmacht om van de loondoorbetalingsverplichting af te zien. Hiervoor kan de werkgever, indien het aan de voorwaarden voldoet, een beroep doen op de NOW regeling.

Situaties kunnen alleen een deugdelijke grond opleveren indien werkgever motiveert hoe de situatie in zijn bedrijf als gevolg van de maatregelen in het kader van het coronavirus van invloed zijn (geweest) op het re-integratieproces of het herstel hiervan. Ook na de corona periode zal het UWV rekening houden met de tijd waarin het uitvoeren van re-integratie activiteiten beperkt mogelijk was.

Deskundigenoordeel
Een deskundigenoordeel aanvragen blijft mogelijk. Deze worden zoveel mogelijk op afstand uitgevoerd. Indien dit niet mogelijk is, worden er eerst andere oplossingen gezocht. Is dat ook niet mogelijk, dan wordt bij de beoordeling van het re-integratieverslag werkgever hiervan geen verwijt gemaakt.
 
Ervaar jij als werkgever op dit moment problemen met de re-integratie van jouw werknemer of wil jij sparren met een van onze casemanagers? Neem dan contact op met ons via 040 255 33 77 of mail factorarbeidDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..