Next Level Nieuwsflits 2020 - week 20

VERLENGING VAN DE NOW-REGELING

Vandaag heeft het kabinet definitief besloten dat de NOW-regeling met drie maanden wordt verlengd. Deze verlenging kan naar alle waarschijnlijkheid vanaf 6 juli 2020 bij het UWV worden aangevraagd. De regeling blijft voorzien in een mogelijkheid om als werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers te krijgen indien er een omzetdaling is van ten minste 20%. Het doel van de regeling blijft om zo veel mogelijk banen te behouden.

Voorwaarden verlenging NOW-regeling:

 • Omzetverlies van minimaal 20%.
 • Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers 100% door.
 • Omzetverlies vanaf 1 juni 2020 komt in aanmerking voor de tegemoetkoming. De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden.
 • Werkgevers hebben een informatieplicht aan de OR, de personeelsvertegenwoordiging of bij het ontbreken daarvan de werknemers over de verleende subsidie.
Wijzigingen:
 • De referentiemaand van de loonsom wordt gewijzigd van januari 2020 naar maart 2020.
 • Bedrijven mogen dit jaar geen dividend of bonussen aan directie en bestuur uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Bonussen aan het overige personeel is wel toegestaan.
 • De opslag voor vakantietoeslagen, pensioen en dergelijke wordt verhoogd van 30% naar 40%.
 • Geen extra vermindering van de subsidie bij een ontslagaanvraag op grond van bedrijfseconomische omstandigheden. Het ontslaan van werknemers heeft wel tot gevolg dat de loonsom van werkgever daalt, waardoor de werkgever een lagere tegemoetkoming zal ontvangen.
 • Inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Veel werknemers werken op dit al moment minder uren of zelfs helemaal niet en zullen zich moeten voorbereiden op een andere manier van werken of zelfs ander werk. Werknemers dienen de kans te krijgen om zich op deze nieuwe omstandigheden voor te bereiden en een ontwikkeladvies aan te vragen of zich bij te scholen voor behoud van werk.
Bepaling percentage omzetverlies:
 • Over een driemaands periode waarvan de startdatum valt op de eerste dag van de maanden juni, juli en augustus 2020. Indien je voor de tweede keer een beroep doet op de NOW-regeling, moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.
 • De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019, gedeeld door vier.
Seizoenswerk:
Hiervoor wordt de huidige NOW-regeling aangepast. Indien de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan driemaal de loonsom van januari, wordt de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de subsidiehoogte bij vaststelling. De loonsommen van april en mei worden vervolgens gemaximeerd op de loonsom van maart.
 
Voorschot door het UWV:
 • UWV verstrekt na de aanvraag binnen uiterlijk 13 weken een voorschot van 80% van de tegemoetkoming.
 • De betaling van het voorschot vindt plaats in drie termijnen.
 • Na de definitieve vaststelling van de omzet (binnen 24 weken na afloop van de tegemoetkoming) vindt er nabetaling of terugvordering van de tegemoetkoming plaats.

Dienstverlening Putmans Next Level:
Het kabinet benadrukt dat er ook meer aandacht moet zijn voor de werknemers die hun werk als gevolg van de crisis dreigen te verliezen of al verloren hebben en de transitie naar ander kansrijk werk zullen moeten maken. Direct na het weekend komen we in de lucht met meer informatie over onze dienstverlening. Kun je niet wachten? Klik dan hier: Next Level Leaflet - Reorganiseren

Heb je vragen over de NOW 2.0 of wil je meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op via 040 255 33 77 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.