Next Level Nieuwsflits - week 26

NOW 2.0 DEFINITIEF GEPUBLICEERD

Op 22 juni is de definitieve tekst van de tweede NOW-regeling gepubliceerd. Het UWV streeft ernaar dat de NOW 2.0 regeling vanaf 6 juli aangevraagd kan worden. In deze nieuwsflits gaan we in op de hoofdlijnen van de NOW 2.0.

Voorwaarden verlenging NOW-regeling:

 • Omzetverlies van minimaal 20%.
 • Werkgevers betalen het loon aan de betrokken werknemers zoveel mogelijk door.
 • Omzetverlies vanaf 1 juni 2020 komt in aanmerking voor de tegemoetkoming. De aanvraag geldt voor een periode van vier maanden.
 • Werkgevers hebben een informatieplicht aan de OR, de personeelsvertegenwoordiging of bij het ontbreken daarvan de werknemers over de verleende subsidie.

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van NOW 1.0:

 • De referentiemaand van de loonsom wordt gewijzigd van januari 2020 naar maart 2020.
 • Bedrijven mogen dit jaar geen dividenden of bonussen aan directie en bestuur uitkeren en geen eigen aandelen inkopen indien het bedrijf een subsidie van € 125.000,- of een voorschot van tenminste € 100.000,- ontvangt. Bonussen aan het overige personeel is wel toegestaan. Concerns die hun omzetdaling op werkmaatschappij niveau aanvragen, mogen geen dividenden of bonussen uitkeren. 
 • De opslag voor vakantietoeslagen, pensioen en dergelijke wordt verhoogd van 30% naar 40%.
 • Geen extra vermindering van de subsidie bij een ontslagaanvraag op grond van bedrijfseconomische omstandigheden. Het ontslaan van werknemers heeft wel tot gevolg dat de loonsom van werkgever daalt, waardoor de werkgever een lagere tegemoetkoming zal ontvangen.
 • Inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Werknemers dienen de kans te krijgen om zich voor te bereiden op de nieuwe omstandigheden en een ontwikkeladvies aan te vragen of zich bij te scholen voor behoud van werk.

Bepaling percentage omzetverlies en loonsom:

 • Het omzetverlies wordt berekend over een viermaands periode waarvan de startdatum valt op de eerste dag van de maanden juni, juli en augustus 2020. Indien er voor de tweede keer een beroep wordt gedaan op de NOW-regeling, moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.
 • De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019, gedeeld door drie.
 • De definitieve loonsom is de daadwerkelijke loonsom over juni tot en met september 2020.

Voorschot door het UWV:

 • UWV verstrekt na de aanvraag binnen uiterlijk 13 weken een voorschot van 80% van de tegemoetkoming.
 • De betaling van het voorschot vindt plaats in twee termijnen.
 • Na de definitieve vaststelling van de omzet en loonsom vindt er nabetaling of terugvordering van de tegemoetkoming plaats. De vaststelling van de subsidie van NOW 1.0 kan vanaf 7 oktober worden aangevraagd.

Workshop ‘Wat NOW?‘

Op vrijdag 3 juli en dinsdag 7 juli (09.30 tot 11.00 uur) organiseert Putmans Next Level een workshop over de NOW-regeling. Aan de hand van een stappenplan en een voorbeeldbedrijf wordt de NOW-regeling uitgelegd en weet je precies welke vervolgstappen er voor jou zijn. Klik hier voor meer informatie.