Next Level Nieuwsflits - week 33

Van trend naar noodzaak naar de toekomst: flexibel werken

Geholpen door het coronavirus of niet, in steeds minder organisaties is werken op kantoor van 9 tot 5 de norm. Werken op afstand is voor veel werknemers dagelijkse kost en thuiswerken heeft de betekenis van het kantoor veranderd. Uit onderzoek voor de coronacrisis bleek dat voor 37% van de MKB-werknemers het niet noodzakelijk was om fysiek op de werkplek aanwezig te zijn. Ondertussen geeft 45% van de ondervraagden aan dat zij zelfs graag vaker willen thuiswerken als de coronacrisis voorbij is.

In het huidige tijdperk is het tonen van wendbaarheid essentieel. In de media wordt gesuggereerd dat door de coronacrisis kantoren in de toekomst een volledig andere invulling en functie zullen hebben. Als ondernemer dien je na te denken over de lange termijn rol van het kantoor in relatie tot het bedrijf en de productiviteit van de werknemers.

Thuiswerkovereenkomst
Ondanks dat de basis van het thuiswerken ligt in een stuk wederzijds vertrouwen, is het aan te bevelen om een thuiswerkovereenkomst op te stellen wanneer thuiswerken structureel wordt. In deze overeenkomst worden de voorwaarden voor het werken vanuit huis opgenomen. Daarbij kun je denken aan afspraken over de (on)kosten van de werkplek, de frequentie van het thuiswerken, de bereikbaarheid van de werknemer, de samenwerking met collega’s, een eventuele onkostenvergoeding en de gevolgen van het thuiswerken voor bijvoorbeeld de reiskostenvergoeding.  Een thuiswerkovereenkomst is bovendien verplicht als je als werkgever een belastingvrije vergoeding voor de inrichting van de thuiswerkplek wil geven.

In onze nieuwsflits ‘Thuiswerken zonder trammelant’ kun je lezen waar je als werkgever aan moet denken bij thuiswerkende werknemers. Zoals de regels vanuit de Arbowet, de reiskostenvergoeding en toezicht & controle.

Flexibele werktijden
Thuiswerken is niet voor iedere functie mogelijk. Desondanks kunnen werknemers wél de behoefte hebben aan meer flexibiliteit in het werk. In tegenstelling tot vaste werktijden, geef je bij flexibele werktijden de werknemers een ruimere tijdsperiode waarin ze hun uren kunnen maken. Een versoepeling in de aanvangs- en eindtijden kan voor werknemers al een groot verschil maken. Werknemers kunnen hierdoor bijvoorbeeld hun reistijd verkorten door buiten de spits te reizen. 

Flexibele werktijden moeten natuurlijk wel passen binnen jouw organisatie. Voordat je dit gaat invoeren is het dus verstandig om na te denken over collectieve regels en criteria. Een ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij de vaststelling, wijziging of intrekking van werktijden, vergeet dus niet om hen te betrekken!

Wet Flexibel Werken
Wellicht ben je als werkgever geen voorstander van thuiswerken of ruimere werktijden. Besef dan wel goed dat flexibel werken tegenwoordig een gewilde arbeidsvoorwaarde is. Met de inwerkingtreding van de Wet Flexibel Werken op 1 januari 2016 kunnen werknemers niet alleen een verzoek indienen voor aanpassing van de arbeidsplaats, maar ook voor de werktijden en de arbeidsduur.

De werknemer moet aan de volgende voorwaarden voldoen bij een beroep op de Wet Flexibel Werken:

  • De werknemer dient op de gewenste ingangsdatum ten minste 26 weken in dienst te zijn.
  • De werknemer dient zijn verzoek ten minste twee maanden voor de ingangsdatum in.
  • Het verzoek bevat de gewenste ingangsdatum van de wijziging.
  • Het verzoek bevat de gewenste arbeidsplaats, de gewenste omvang van de aanpassing van de arbeidsduur per week dan wel de gewenste spreiding van de werktijden over de week.
  • De werknemer kan ten hoogste eenmaal per jaar een nieuw verzoek indienen, tenzij sprake is van onvoorziene omstandigheden.

Let op: indien er een cao van toepassing is op het dienstverband, kunnen hier nadere afspraken over zijn opgenomen.

In welke gevallen het verzoek van de werknemer afgewezen mag worden, hangt af van het soort verzoek:

  • Een verzoek tot wijziging van de arbeidsduur en werktijden kan alleen geweigerd worden als dit in strijd is met zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.
  • Een verzoek tot wijziging van de arbeidsplaats dient altijd serieus genomen te worden en onderzocht worden. Indien een wijziging van de arbeidsplaats niet mogelijk is, dient de werkgever dit schriftelijk te onderbouwen.

Wil je meer informatie over het opstellen van een thuiswerkovereenkomst, omgaan met flexibel werken of wil je sparren naar aanleiding van een beroep op de Wet Flexibel Werken door een werknemer? Neem contact met ons op via 040 – 255 33 77 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..