Next Level Nieuwsflits - week 36

De laatste weken voor de compensatie van transitievergoeding!

Op 1 april is de ‘Regeling compensatieregeling transitievergoeding’ in werking getreden. Door deze regeling hebben werkgevers de mogelijkheid om een compensatie te krijgen voor de betaalde transitievergoeding van een langdurig zieke werknemer wanneer het dienstverband na 1 juli 2015 beëindigd is. Voor de gevallen waarvan de arbeidsovereenkomst op of voor 31 maart 2020 beëindigd is, geldt dat de aanvraag uiterlijk 30 september aanstaande bij UWV ingediend moet zijn. Hiervoor heb je als werkgever dus nog drie weken de tijd! Daarna vervalt de mogelijkheid om voor deze dienstverbanden de compensatie aan te vragen.

Even terug
Een werkgever die een (slapend) dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid heeft beëindigd, kan de betaalde transitievergoeding (deels) gecompenseerd krijgen. Werknemers die in 2013 ziek zijn geworden, vallen dus mogelijk ook nog onder deze regeling! In de praktijk merken wij dat bijna elke werkgever minimaal één langdurig zieke werknemer heeft of heeft gehad. Het is daarom raadzaam om deze maand na te gaan of er in de afgelopen vijf jaar mensen zijn ontslaan wegens langdurige arbeidsongeschiktheid waarvoor je nog een compensatie kan aanvragen. De compensatieregeling geldt ook voor de werknemers waarvan afscheid is genomen middels een vaststellingsovereenkomst vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid.
 
Aanvraag compensatie
De compensatie kan aangevraagd worden via een digitaal formulier bij UWV. Om dit digitaal formulier in te kunnen vullen moet je als werkgever beschikken over eHerkenning.

Vervolgens dient er een vragenlijst ingevuld te worden waarmee UWV onder andere kan vaststellen dat er een arbeidsovereenkomst was, dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan en hoe de transitievergoeding of beëindigingsvergoeding is berekend. Vanzelfsprekend moet dit onderbouwd worden met bewijsstukken.

Hoogte van de compensatie
De hoogte van de compensatie is in principe gelijk aan de hoogte van de transitievergoeding. Er kunnen echter drie beperkingen op deze regel van toepassing zijn:

  • De compensatie kan niet hoger zijn dan de hoogte van de transitievergoeding op het moment dat de loondoorbetalingsverplichting is geëindigd.
  • De compensatie kan niet hoger zijn dan het wettelijk maximum vastgestelde bedrag.
  • Een eventuele loonsanctie wordt niet vergoed en telt dus niet mee voor de hoogte van de compensatie.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst na 1 april 2020
Voor een dienstverband dat op of na 1 april 2020 is beëindigd geldt dat de aanvraag zes maanden nadat de transitievergoeding is betaald ingediend moet zijn.

Laat geen geld liggen, vraag jouw betaalde transitievergoeding terug!
Kun jij hulp gebruiken bij het indienen van jouw aanvraag? Putmans Next Level ontzorgt werkgevers door de aanvraag voor te bereiden, in te dienen bij UWV en de termijnen van de procedure bij UWV te bewaken. Uiteraard zorgen wij ervoor dat de aanvraag tijdig wordt ingediend.


Heb je nog vragen of wil je meer informatie over onze pakketten? Neem dan contact met ons op via 040 255 33 77 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.