Next Level Nieuwsflits - week 37

Doe jij waar je blij van wordt?

Happy cows give more milk. Die uitdrukking ken je vast wel en wordt vaak gebruikt als metafoor om aan te duiden dat werknemers productiever zijn als ze mogen doen waar ze blij van worden. En doorgaans word je blij als je wordt ingezet op je talenten. Full focus op talentmanagement dus. Talenten in kaart brengen, die talenten koppelen aan functies waarin ze het meest tot hun recht komen en klaar is de jas.

Helaas, de praktijk is toch iets weerbarstiger. Het zou ook te gemakkelijk zijn om op die manier te denken. Natuurlijk, productiviteit is belangrijk maar als we er voor het gemak even van uitgaan dat elke organisatie te maken heeft met veranderingen die zich in een steeds rapper tempo aandienen, dan zou de focus eigenlijk moeten liggen op wendbaarheid. En een wendbare medewerker is een blije medewerker. Waarom? Omdat hij of zij weet wat wordt verwacht, leiderschap toont om daar invulling aan te geven en in een open cultuur van directe feedback samen met collega’s ontwikkelt. Dat mes snijdt dus aan twee kanten: zowel de medewerker als de organisatie gaan steeds maar weer naar een next level. Happy cows adapt, move on and give more milk, zogezegd.

Talentmanagement speelt wel degelijk een belangrijke rol in bovenstaande optiek. Maar het is niet het enige. Bij Putmans Next Level hebben we daar een uitgesproken visie op die we graag willen delen.

Zoals hierboven al genoemd; inzetten op wendbaarheid dus. De verandering an sich is nog de enige constante factor in organisaties en zou in feite omarmd moeten worden als gegeven. Ontwikkeling staat dus nooit stil. Een mooi gebouw, een fijne werkplek, vers fruit, muziekje, duidelijke processen en een abonnement voor de sportschool dragen allemaal bij aan het vergroten van het werkplezier. Zeer belangrijk dus, maar het investeren in wendbare medewerkers is investeren in ontwikkeling van die medewerkers. En die ontwikkeling kent altijd twee assen: Die van de organisatie (waar staan we en waar willen we naartoe?) en die van de medewerker (waar sta ik en waar wil ik naartoe?). Het is natuurlijk het mooiste als die twee ontwikkelingen op elkaar kunnen worden afgestemd.

Maar dan moet daar dus wel het gesprek over gaan. We kijken vooruit en we hebben het over ontwikkeling. En dus niet meer: we kijken terug en gaan beoordelen of iets zeggen over functioneren. Wendbare organisaties hebben de focus op de toekomst en het gaat daar altijd over ontwikkeling. Dus hop, overboord met die oude gesprekscyclus. Andere gesprekken voeren, elkaar uitdagen, doelen stellen, afspraken maken en op reguliere basis gesprekken voeren over de voortgang. En dat is nodig, want er kan elke dag iets voorbij komen waardoor de focus verlegd moet worden. Dat is namelijk het kenmerk van een veranderende wereld. En wendbare organisaties vinden dat heerlijk.

Nog iets anders. Mensen zijn slim genoeg. Lees dat nog een keer: mensen zijn slim genoeg. Met andere woorden, als duidelijk is wat er van een medewerker wordt verwacht en (vooral) waarom dat zo is, kunnen we er gevoeglijk van uitgaan dat de medewerker slim genoeg is om zelf in te vullen hoe hij dat gaat aanpakken. Zeker als daar een ontwikkel/verbeter/verander-vraag achter zit. Dat betekent wel een ander soort leiderschap. Leidinggevenden die veel investeren in het verduidelijken van waar de organisatie staat en waar het naartoe wil, vertaald in afdelings- en individuele doelstellingen. Maar dus ook leidinggevenden die vervolgens medewerkers uitnodigen om zelf na te denken over een plan, een aanpak of een oplossing. Vertrouwen geven, ondersteunen, feedback geven en eventueel bijsturen. Een compleet andere aanpak dan orders uitvaardigen en controleren. En nogmaals: mensen zijn slim genoeg.

Dan even terug naar die individuele ontwikkeling van de medewerker. Soms gedreven door ambitie, willen ontwikkelen om stappen te kunnen maken, maar dat is niet altijd het geval. Soms willen mensen verbreden in hun vakgebied of juist specialiseren. Soms speelt levensfase (kleine kinderen, mantelzorg) een rol en soms (hopelijk niet te vaak in een veranderende organisatie) vinden ze het wel prima. En soms…….. weten ze het niet. Gewoon, omdat ze er nog nooit over hebben nagedacht. Toch is het zaak om dat vuurtje wel op te stoken, zeker als je wilt bouwen aan een wendbare organisatie. En dat is waar talentmanagement om de hoek komt kijken. Het is namelijk wel degelijk van belang om te weten waar iemands talenten liggen en waar iemand energie van krijgt (of juist niet). De ene medewerker zal dat feilloos weten te benoemen, de ander heeft er moeite mee, ook als het gaat om ‘hoe zie ik nu eigenlijk mijn eigen ontwikkeling?’. Een TMA Talentenanalyse kan dan ondersteunend werken. Deze geeft namelijk inzicht in drijfveren, talenten, kwaliteiten, valkuilen, ontwikkelpotentieel en leer- en ontwikkelstijl en dient dan als onderlegger in het ‘goede gesprek’ tussen medewerker en leidinggevende. Dit ‘goede gesprek’ is bedoeld om de blik op de toekomst te zetten en de medewerker te helpen om hierin zelf aan het stuur te komen en verantwoordelijk te zijn voor de eigen ontwikkeling en de bijdrage aan de organisatie. Het spreekt voor zich dat de leidinggevende hierin tevens een belangrijke rol speelt.

Hoe meer wordt ingezet op wendbaarheid als thema en het persoonlijk leiderschap van de individuele medewerkers als drijvende kracht, hoe belangrijker de ontwikkeling van het team wordt. En dan hebben we het niet over afdelingen, maar over collega’s die allen vanuit de eigen expertise in gezamenlijkheid bouwen aan projecten. Met een gemeenschappelijk doel, vanuit vertrouwen, waarin op elk moment alles tegen iedereen gezegd moet kunnen worden.

Zoals gezegd, doen waar je blij van wordt behelst wat meer dan ingezet worden op je talenten. Echter, met de focus op wendbaarheid en aandacht voor bevlogenheid, betrokkenheid, teamontwikkeling en coachend leiderschap, zal het plezier alleen maar toenemen.

Hoe je dat precies doet? Daar vertellen we bij Putmans Next Level graag meer over. En dat is waar wij dan weer blij van worden. Je kunt contact met ons opnemen via 040 255 33 77 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.