Is er sprake van een loondoorbetalingsverplichting als een werknemer een niet noodzakelijke ingreep ondergaat?

Iedere werknemer is in beginsel vrij om te bepalen hoe hij of zij zijn privéleven inricht. Je kunt als werkgever een werknemer dus niet verbieden om niet noodzakelijke ingrepen te ondergaan. Onder niet noodzakelijke ingrepen vallen onder andere cosmetische ingrepen.

Het ondergaan van een niet noodzakelijke ingreep
Het ondergaan van een niet noodzakelijke medische ingreep wordt niet als ‘’ziekte’’ beschouwd. Het is namelijk een persoonlijke keuze van de werknemer om een niet noodzakelijke ingreep ondergaan.  Dit betekent dat indien de ingreep plaatsvindt op een werkdag van de werknemer  hier een verlofdag voor aangevraagd moet worden. Mocht je twijfelen of er sprake is van een niet noodzakelijke of een noodzakelijke medische ingreep, dan kun je dit ter beoordeling leggen bij de bedrijfsarts.

Herstelperiode
Opvolgend kun je je als werkgever afvragen of de herstelperiode van een niet noodzakelijke ingreep als ‘’ziekte’’ wordt beschouwd. De rechtspraak bepaalt hierbij dat de ziekte is veroorzaakt door ‘opzet’ van de werknemer. Deze opzet komt voort uit het feit dat de werknemer weet dat hij na de ingreep een bepaalde periode niet in staat zal zijn om arbeid te verrichten. Er is dan sprake van het zogenoemde zekerheidsbewustzijn van de werknemer dat hij een bepaalde periode van herstel niet kan werken. De dag van de ingreep en de herstelperiode komen daarmee voor rekening van de werknemer, de werknemer dient dan vakantie of onbetaald verlof op te nemen.

Complicaties tijdens een niet noodzakelijke ingreep
Tijdens de herstelperiode kan de werknemer complicaties krijgen. In dat geval is er geen sprake van opzet van de werknemer, waardoor deze dagen moeten  worden beschouwd als ‘’ziekte’’. Mocht de werknemer volgens de bedrijfsarts arbeidsongeschikt zijn ten gevolge van complicaties naar aanleiding van een niet noodzakelijke ingreep, dan dien je als werkgever het loon tijdens ziekte wel door te betalen en de stappen uit de Wet Verbetering Poortwachter te volgen.

Let wel op! Bepaalde ingrepen kunnen bijvoorbeeld cosmetisch lijken, maar uiteindelijk onder de plastische chirurg vallen door een medische indicatie. Voorbeelden hiervan zijn een borstverkleining doordat de vrouw in kwestie rugklachten ervaart. Of een botoxbehandeling tegen migraine aanvallen. 

Heb je nog vragen over niet noodzakelijk ingrepen? Of wil je meer informatie over hoe je om moet gaan met verzuim? Neem dan contact met ons op. Bel naar 040 255 33 77 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.