Het gevaar van taalbarrières op de werkvloer

Goede communicatie is essentieel voor de veiligheid binnen je organisatie. Taal is hier een belangrijk onderdeel van. Het is belangrijk dat medewerkers weten welke procedures er gelden en op welke manier medewerkers worden geattendeerd op de veiligheidsrichtlijnen. Als werkgever kan het weleens lastig zijn om dit duidelijk te maken aan anderstalige medewerkers. In de Engelse taal lukt dit vaak nog wel, maar hoe weet je nu zeker dat een Poolse, Hongaarse of Spaanse medewerker (goed) begrijpt wat je bedoelt?

In het kader van veiligheid en ter voorkoming van bedrijfsongevallen is het van belang om anderstalige medewerkers goed en duidelijk te instrueren. Bij 9% van de bedrijfsongevallen waar slachtoffers zijn met een niet-Nederlandse nationaliteit wordt gemeld dat er sprake was van onvoldoende begrip van de gebruikte voertaal. In de Handreiking Taal en Veiligheid van de Sociaal Economische Raad worden adviezen gegeven met betrekking tot de vraag hoe werkgevers hiermee om kunnen gaan. Dit is ontstaan om onduidelijkheden als gevolg van taalverschillen te voorkomen.

Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is een goede eerste stap om dit vorm te geven. Hier kan het volgende stappenplan voor gebruikt worden:

  1. Bepaal de taalvaardigheid van de medewerkers;
  2. Bepaal het taalniveau dat het werk vereist;
  3. Inventariseer het verschil tussen taalvaardigheid en het gevraagde taalniveau en bepaal de gerelateerde veiligheidsrisico’s;
  4. Evalueer de prioriteiten van de taal gerelateerde veiligheidsrisico’s.

Als werkgever kun je zelf ook maatregelen nemen om de communicatie met anderstalige medewerkers te verbeteren. Als eerste stap is het van belang om duidelijke afspraken te maken over de voertaal. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van beeldmateriaal en een eigen woordenboek met vakjargon om de voertaal begrijpelijker te maken. In dit woordenboek kun je bijvoorbeeld de belangrijke vaktermen vertalen naar meerdere talen. Een andere optie is om de anderstalige medewerkers een taalcursus aan te bieden zodat ze op die manier de Nederlandse taal meer gaan beheersen. Tot slot is het belangrijk om te controleren of een medewerker een bepaalde instructie daadwerkelijk begrepen heeft. Wanneer iemand ‘ja’ knikt, wil dit niet perse zeggen dat iemand de instructie ook begrepen heeft. Als werkgever kun je de kennis en vaardigheden bij de anderstalige medewerkers testen door de gegeven instructie te laten vertalen, voorbeelden te laten geven of door de instructie te laten demonstreren.

Heb je nog vragen over hoe om te gaan met anderstalige medewerkers en risico’s omtrent veiligheid op de werkvloer? Neem dan contact met ons op. Bel naar 040 255 33 77 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.