Next Level Nieuwsflits - rechtspraak ontbinding slapende dienstverbanden

Ontbinding slapend dienstverband zonder transitievergoeding?

Een aantal weken geleden hebben we geschreven over het laten ontwaken van slapende dienstverbanden. Sindsdien spreken kantonrechters zich steeds meer uit over slapende dienstverbanden na 2 jaar ziekte, er is nu zelfs een verzoek neergelegd bij de Hoge Raad voor verduidelijking.

Uitspraak
Kort voor het bereiken van de AOW-leeftijd, startte een werknemer een procedure tegen werkgever voor ontbinding van het slapend dienstverband en het ontvangen van een transitievergoeding. Werknemer stelde dat werkgever vanuit slecht werkgeverschap het dienstverband heeft aangehouden door te wachten tot de AOW-gerechtigde leeftijd met de ontbinding, zodat werknemer geen recht meer heeft op de transitievergoeding.

Werkgever betwist deze stelling en geeft aan dat zij niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Zij gaf wel toe dat zij een financieel belang heeft bij het behouden van het slapend dienstverband, maar dat dit belang gerechtvaardigd is vanwege de financiële situatie van de organisatie.

Het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst heeft de rechter in deze specifieke situatie toegewezen, maar werknemer ontvangt hierbij geen transitievergoeding. De rechter oordeelde dat de werkgever niet wettelijk verplicht was het dienstverband te beëindigen én dat de nieuwe wetgeving over compensatie van de transitievergoeding daar geen verschil in gaat maken. Als de rechter de transitievergoeding zou toekennen, dan dient de werkgever zeer aanzienlijke bedragen aan uitgekeerde transitievergoedingen voor te schieten, zonder de garantie dat UWV deze bedragen daadwerkelijk zal compenseren. 

De rechter geeft tevens aan dat na de inwerkingtreding van de wetgeving voor compensatie transitievergoedingen er meer duidelijkheid in de praktijk zal ontstaan. Hierdoor kan in de toekomst een situatie ontstaan waarbij een slapend dienstverband onder bepaalde omstandigheden wél kan uitgroeien tot ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever. Het moet dan wel gaan om specifieke omstandigheden waarbij bijvoorbeeld werknemer geen enkele mogelijkheid meer heeft tot herstel.

Hoge Raad, help!?
Kantonrechters verschillen enorm van mening als het gaat om slapende dienstverbanden. Waar de ene kantonrechter oordeelt dat de werkgever niet wettelijk verplicht is om het dienstverband te beëindigen, ziet de andere kantonrechter het juist als ernstig verwijtbaar gedrag in het kader van slecht werkgeverschap. In een andere uitspraak rondom de beëindiging van een slapend dienstverband, heeft een kantonrechter daarom de volgende prejudiciële vragen neergelegd bij de Hoge Raad voor verduidelijking: 

  1. In 2008 is in het arrest Stoof/Mammoet een belangrijke rechtsregel vastgesteld, namelijk een maatstaf om te beoordelen een werknemer gehouden is een voorstel tot wijziging van de arbeidsovereenkomst door werkgever in redelijkheid te aanvaarden, wanneer er sprake is van een gewijzigde omstandigheid. Geldt dit tevens in het geval wanneer de werknemer een wijzigingsvoorstel doet?

  2. Wanneer de eerste vraag met ja wordt beantwoord: kan het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden dan ook als een redelijk wijzigingsvoorstel worden gezien?

  3. Indien ja: vormt het feit dat een werknemer wegens arbeidsongeschiktheid niet meer in staat is te werken en de wachttijd is doorlopen, een gewijzigde omstandigheid waardoor de werknemer een aanleiding heeft om een redelijk wijzigingsvoorstel te doen mét betaling van de transitievergoeding? Dit vooral rekening houdende met de nieuwe wetgeving Compensatie Transitievergoeding.

  4. Wanneer de eerste drie vragen niet met een volmondig ja worden beantwoord: kan de werkgever onder omstandigheden toch verplicht worden om akkoord te gaan met een voorstel tot beëindiging én betaling van de transitievergoeding die gecompenseerd kan worden onder de nieuwe wetgeving en zo ja, aan welke voorwaarden dient dan te worden getoetst?

Bovenstaande vragen zijn een praktische vertaling van de gestelde prejudiciële vragen. Uiteraard houden we jullie op de hoogte wanneer de antwoorden op deze vragen zijn gegeven!

Wat nu?
Doordat slapende dienstverbanden steeds meer in het nieuws voorkomen, verwachten wij dat steeds meer werknemers een verzoek tot ontbinding van het slapend dienstverband bij de kantonrechter gaan neerleggen. Wil jij hier op voorbereid zijn? Neem dan contact op met onze arbeidsjuriste Marlou Savelkoul via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 040 – 255 33 77.