Next Level Nieuwsflits - Uitspraak Hoge Raad: verplicht einde aan slapend dienstverband

BREAKING NEWS!

Hoge Raad verplicht einde aan slapend dienstverband
 

Vers van de pers! Vanochtend heeft de Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over de toelaatbaarheid van slapende dienstverbanden. Zeker met het oog op de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) een interessante ontwikkeling…  

Een slapend dienstverband is een dienstverband dat een werkgever na twee jaar arbeidsongeschiktheid van een werknemer niet heeft opgezegd, hoewel de werkgever daartoe wel bevoegd is, en waarbij de werkgever de werknemer geen loon meer betaalt. Zolang de arbeidsovereenkomst niet is beëindigd, is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd. 

Kantonrechters verschillen enorm van mening als het gaat om de beëindiging van een slapend dienstverband. Waar de ene kantonrechter oordeelt dat de werkgever niet wettelijk verplicht is om het dienstverband te beëindigen, ziet de andere kantonrechter het juist als ernstig verwijtbaar gedrag in het kader van slecht werkgeverschap. Om deze onduidelijkheid weg te nemen heeft de rechtbank uitleg gevraagd aan de Hoge Raad.  Hierin staat centraal of een werkgever op grond van goed werkgeverschap verplicht is in te stemmen met een voorstel van de werknemer om een slapend dienstverband te beëindigen, onder toekenning van een vergoeding aan de werknemer.

Advies advocaat-generaal
In september heeft de advocaat-generaal al een advies uitgebracht aan de Hoge Raad: indien een werknemer na twee jaar ziekte verzoekt om de arbeidsovereenkomst te beëindiging onder toekenning van een bedrag gelijk aan de transitievergoeding, moet de werkgever hier positief op reageren. Dit geldt niet indien:

  • er nog (reële) re-integratiemogelijkheden zijn;
  • er financiële problemen bij de werkgever ontstaan in verband met het voorfinancieren van de transitievergoeding, omdat de compensatieregeling nog niet is ingegaan;
  • de werkgever de transitievergoeding niet (geheel of gedeeltelijk) vergoed krijgt;
  • er overige belangen zijn van de werkgever.

Definitieve uitspraak Hoge Raad
De wetgever wil met de wet compensatieregeling transitievergoeding een einde maken aan de slapende dienstverbanden. In deze wet is daarom geregeld dat werkgevers door het UWV worden gecompenseerd voor betaling van de transitievergoeding aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Het argument dat een werkgever op hoge kosten wordt gejaagd, is volgens de Hoge Raad door de invoering van deze wet niet meer van toepassing.

De Hoge Raad beslist dat de werkgever verplicht is om, op verzoek van de arbeidsongeschikte werknemer, het slapende dienstverband te beëindigen, met betaling van de wettelijke transitievergoeding. Daarbij geldt dat die vergoeding niet meer hoeft te zijn dan hetgeen aan transitievergoeding verschuldigd zou zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op de dag na 104 weken ziekte. De werkgever kan echter bijzondere omstandigheden aantonen om de arbeidsongeschikte werknemer toch in dienst te houden, bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht is op re-integratie. Ernstige financiële problemen door het voorfinancieren van de transitievergoeding of het bijna bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, zijn geen bijzondere omstandigheden om niet over te gaan tot beëindiging van het dienstverband. Indien hier sprake van is, kan de rechter beslissen dat de betaling van de vergoeding in termijnen plaatsvindt of wordt opgeschort.
 
Praktijk
De Hoge Raad sluit dus aan bij het advies van de advocaat-generaal. Je dient er als werkgever rekening mee te houden dat als een werknemer een verzoek indient om het slapend dienstverband te beëindigen, je als werkgever verplicht bent om hier gehoor aan te geven.
 
Heb jij vragen over slapende dienstverbanden of wil jij ondersteuning bij het beëindigen van een slapend dienstverband? Neem dan contact op met onze helpdesk via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel naar 040 - 255 33 77.