Next Level Nieuwsflits - update compensatie transitievergoeding

 

UPDATE COMPENSATIEREGELING TRANSITIEVERGOEDING
 

Afgelopen vrijdag heeft minister Koolmees de Tweede Kamer geïnformeerd over de compensatieregeling transitievergoeding bij langdurig zieke werknemers. Uit de praktijk blijkt dat er nog onduidelijkheden zijn over de compensatieregeling. Hierover wordt nu duidelijkheid gecreëerd.

Even terug
Op 1 april 2020 treedt de Regeling compensatie transitievergoeding in werking. Hierin wordt geregeld dat compensatie wordt verstrekt voor een betaalde transitievergoeding na ontslag van een langdurig (minimaal 104 weken) arbeidsongeschikte werknemer. Doel van deze regeling is het voorkomen van dubbele kosten voor werkgevers. Op basis van de huidige wet is de werkgever namelijk verplicht tot het betalen van het loon gedurende twee jaar ziekte én de transitievergoeding bij ontslag. Deze transitievergoeding komt bij deze nieuwe regeling voor compensatie in aanmerking.
 
Hoogte compensatie
De hoogte van de compensatie kan niet hoger zijn dan de door de werkgever betaalde transitievergoeding, waarbij de compensatie nooit meer dan de wettelijke vergoeding zal bedragen.

Er zijn drie beperkingen in de regeling opgenomen om misbruik te voorkomen:

  1. De compensatie zal niet hoger zijn dan de berekende hoogte van de transitievergoeding op moment dat de loondoorbetalingsplicht eindigt. Als werkgever word je dus niet gecompenseerd voor het slapend houden van het dienstverband.
  2. De periode van een eventuele loonsanctie telt niet mee voor de hoogte van de compensatie. Een werkgever mag niet profiteren van het onvoldoende nakomen van zijn re-integratieverplichtingen.
  3. De compensatie bedraagt nooit meer dan het loon dat werkgever tijdens de ziekte aan werknemer heeft betaald.

Over de laatste beperking zijn veel vragen. Op dit moment is het zo dat uitkeringen (zoals bijvoorbeeld een vervroegde IVA-uitkering, een WAZO-, WAJONG-, WGA- of Ziektewetuitkering) niet als loon worden beschouwd, waardoor mogelijk een lager bedrag zou worden gecompenseerd. De minister bevestigt dat dit tegenstrijdig is met het doel waarom deze regeling in het leven is geroepen, waardoor deze beperking op 1 april nog niet in werking zal treden.

Uitspraak Hoge Raad inzake slapende dienstverbanden
De Hoge Raad heeft besloten dat een werkgever in beginsel dient in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beëindiging van het (slapende) dienstverband met wederzijds goedvinden. De werkgever dient dan ook een transitievergoeding te betalen zoals die verschuldigd zou zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst na 104 weken ziekte of na de periode van de loonsanctie.
 
Er heerst onduidelijkheid of de vergoeding die door de werkgever wordt betaald op basis van wederzijds gecompenseerd wordt door het UWV. Minister Koolmees bevestigt dat ook in deze gevallen tot compensatie wordt overgegaan (onder de voorwaarden van de regeling). 
 
Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
Vanaf 1 januari 2020 verandert de opbouw van de transitievergoeding. Om onduidelijkheid te voorkomen, is er overgangsrecht van toepassing. Dit houdt in dat wanneer de procedure wordt gestart ná 1 januari zowel de transitievergoeding, alsmede de compensatie van deze vergoeding, wordt berekend volgens de berekening van de WAB.
 
Heb jij vragen over slapende dienstverbanden, een verzoek van een advocaat ontvangen of wil je graag ondersteuning bij het beëindigen van een slapend dienstverband? Neem dan contact op met onze helpdesk via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel naar 040 - 255 33 77.