Nieuwsflits - wetswijzigingen 2020


Wat verandert er in 2020 op het gebied van HR?
 

Na onze terugblik op 2019, is het nu tijd om vooruit te kijken naar 2020! Er worden een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd op het gebied van arbeidsrecht, welke we graag met jullie willen delen:

1. Wet Arbeidsmarkt in Balans vanaf 1 januari:

  • Verruiming van de ketenregeling.
  • Introductie cumulatiegrond in het ontslagrecht.
  • WW-premie differentiatie naar aard van de arbeidsovereenkomst.
  • Transitievergoeding vanaf de eerste dag, nieuwe berekeningswijze, afschaffing 50+ regeling en afschaffing overbruggingsregeling voor kleine werkgevers.
  • Voor oproepkrachten geldt bij een oproep een  vierdaagse oproeptermijn, waarbij een wijziging of annulering van de oproep leidt tot doorbetaling. Daarnaast een verkorte opzegtermijn van 4 dagen voor oproepkrachten en verplicht aanbod vaste arbeidsomvang na 12 maanden. 

Payrollers krijgen recht op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als normale werknemers.

Lees hier wat deze wijzigingen precies inhouden.

2. Verhoging minimumjeugdloon vanaf 1 januari:

Per 1 januari 2020 gaat het wettelijk minimumjeugdloon weer omhoog. De minimumjeugdlonen nemen deze keer met 1,1% toe en bestaan uit de volgende uurlonen:

Fulltime werkweek
in bedrijf

21 jaar en ouder

20 jaar

19 jaar

18 jaar

17 jaar

16 jaar

15 jaar

36 uur

€10,60

€  8,49

€  6,36

€  5,30

€  4,19

€  3,66

€  3,19

38 uur

€10,05

€  8,04

€  6,03

€  5,03

€  3,97

€  3,47

€  3,02

40 uur

€  9,54

€  7,64

€  5,73

€  4,77

€  3,77

€  3,30

€  2,87

Let op! De verhoging van het minimumjeugdloon geldt ook voor BBL-ers. Voor de leeftijden 20, 19 en 18 jaar geldt een lager loon. Voor deze leeftijden kun je de volgende minimumuurlonen hanteren:

Fulltime werkweek 
in bedrijf

20 jaar

19 jaar

18 jaar

36 uur

€  6,52

€  5,57

€  4,83

38 uur

€  6,18

€  5,28

€  4,57

40 uur

€  5,87

€  5,01

€  4,35

3. AOW-leeftijd vanaf 1 januari:
In het nieuwe pensioenakkoord is vastgesteld dat de AOW-leeftijd minder hard zal gaan stijgen. Vanaf 1 januari 2020 zijn de volgende leeftijden van toepassing:

Jaar

De AOW-leeftijd was:

De AOW-leeftijd wordt:

2020

66 jaar, 8 maanden

66 jaar, 4 maanden

2021

67 jaar

66 jaar, 4 maanden

2022

67 jaar, 3 maanden

66 jaar, 7 maanden

2023

67 jaar, 3 maanden

66 jaar, 10 maanden

2024

67 jaar, 3 maanden

67 jaar

4. Fiets van de zaak vanaf 1 januari
De fiscale regeling voor de fiets van de zaak gaat veranderen voor een schoner milieu en vitalere werknemers. Binnen deze fiscale regeling betaalt de werknemer nog maar 7% bijtelling over de nieuwwaarde van de fiets. Tevens valt de leasefiets niet in de WKR-regeling. Mocht je op dit moment al leasefietsen ter beschikking stellen, dan zullen deze fietsen in 2020 automatisch onder de nieuwe fiscale regeling vallen.

Wanneer je als werkgever een (elektrische) fiets aan een werknemer ter beschikking stelt voor woon-werkverkeer, dan wordt de fiets in ieder geval geacht ook ter beschikking te zijn gesteld voor privégebruik. Je bent als werkgever niet verplicht om deze regeling aan te bieden aan werknemers. Je kunt dit inzetten als een extra secundaire arbeidsvoorwaarde. 

5. MKB verzuim ontzorgverzekering vanaf 1 januari
Deze nieuwe verzekering dient ervoor te zorgen dat kleine werkgevers minder knelpunten ervaren in de loondoorbetalingsverplichting. De verzekering zal het financiële risico dienen te dekken gedurende de 104 weken loondoorbetalingsverplichting. Daarnaast dient het kleine werkgevers te ondersteunen in het nakomen van de verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter.

6. Compensatieregeling transitievergoeding vanaf 1 april
Werkgevers die bij beëindiging van het dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid op of na 1 juli 2015 een transitievergoeding hebben betaald komen per 1 april 2020 in aanmerking voor compensatie door UWV. 

Voor de aanvragen die met terugwerkende kracht worden ingediend, bedraagt de beslistermijn circa 6 maanden. De hoogte van de compensatie kan niet hoger zijn dan de door de werkgever betaalde transitievergoeding, waarbij de compensatie nooit meer dan de wettelijke vergoeding zal bedragen. Daarbij geldt dat de vergoeding niet meer hoeft te bedragen dan hetgeen aan transitievergoeding verschuldigd zou zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op de dag na 104 weken ziekte.

Lees hier meer over de compensatie van transitievergoedingen. 

7. Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli
Vanaf 1 juli 2020 treedt de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) in werking, waardoor werknemers waarvan de partner is bevallen recht krijgen op aanvullend geboorteverlof ter hoogte van maximaal 5x de wekelijkse arbeidsduur binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Als werkgever betaal je de werknemer gedurende deze periode ten minste 70% van het maximale dagloon door. Dit krijg jij uiteindelijk weer vergoed van UWV en is aan te vragen vanaf 4 weken voor de eerste dag van het aanvullende geboorteverlof. 

Om gebruik te kunnen maken van het aanvullende geboorteverlof, dient de werknemer eerst het standaard geboorteverlof ter hoogte van 1x de wekelijkse arbeidsduur op te nemen. Daarnaast dient het aanvullende verlof in hele weken aangevraagd te worden.

Duizelt je hoofd na het lezen van deze punten of heb je behoefte aan meer informatie? Laat ons team jou helpen om een vliegende start in 2020 te maken! Wij zijn bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 040-255 33 77.