Wet Arbeidsmarkt in Balans: oproepkrachten

WET ARBEIDSMARKT IN BALANS: OPROEPKRACHTEN

De regels voor oproepkrachten zijn door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) behoorlijk veranderd. Wij merken dat er in de praktijk nog veel onduidelijkheid is over het aanbieden van een vaste arbeidsomvang en de oproeptermijn. Wij brengen je graag hier meer verduidelijking in!

Wat is een oproepovereenkomst?
Een oproepovereenkomst is een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht, waarbij de oproepkracht geen zekerheid heeft over de wekelijkse arbeidsduur. Voorbeelden van oproepovereenkomsten zijn nul-uren contracten en min-max contracten.

Aanbod vaste arbeidsomvang
Een oproepkracht heeft na één jaar recht op een vaste arbeidsomvang. Dit houdt in dat wanneer de oproepkracht 12 maanden als oproepkracht in dienst is geweest, de werkgever in de 13e maand de oproepkracht een aanbod (schriftelijk of elektronisch) moet doen. Het aanbod moet elke 13e maand herhaald worden. De oproepkracht heeft minimaal een maand de tijd om over dit aanbod te beslissen.

Het aanbod bestaat uit het gemiddelde aantal verloonde uren over de afgelopen 12 maanden. Dit betekent dat ziekte-uren en uren waarop niet gewerkt wordt maar wel recht op loon bestaat (zoals vakantie-uren), meetellen. Oproepovereenkomsten die elkaar met minder dan zes maanden opvolgen moeten worden samengeteld. De maanden waarin de oproepkracht niet is opgeroepen tellen ook mee voor de berekening.

Wanneer een oproepkracht het aanbod voor een vaste arbeidsomvang accepteert, verandert alleen de arbeidsomvang in het contract. Er is géén verplichting om de oproepovereenkomst te verlengen. Een oproepovereenkomst kan dus kort na het aanbieden van het aanbod van rechtswege eindigen.

Voor de oproepkrachten die per 1 januari 2020 12 maanden of langer in dienst zijn, dient de werkgever de oproepkracht uiterlijk 31 januari een aanbod te doen. Je hebt dus nog maar 1 week! 

Doet de werkgever geen aanbod voor vaste arbeidsomvang of voldoet het niet aan bovenstaande vereisten, dan moet de werkgever het loon betalen over het aantal uren waarop de oproepkracht recht had gehad volgens het gemiddeld aantal uren, inclusief een schadevergoeding voor het te laat betalen van het loon.  

Oproeptermijn
Een oproepkracht moet ten minste 4 kalenderdagen (schriftelijk of elektronisch) voor de geplande werkdag door de werkgever worden opgeroepen. De geplande werkdag telt niet mee bij de 4 kalenderdagen. Daarnaast is het niet toegestaan om schriftelijk te verwijzen naar een elders opgehangen rooster.

Roep je de oproepkracht niet tijdig op? Dan is de oproepkracht niet verplicht om gehoor te geven aan de oproep. Het kan ook voor komen dat de werkgever ervoor kiest om binnen de vierdagentermijn de oproep in te trekken of te wijzigen. Een (gedeeltelijke) intrekking van de oorspronkelijke oproep heeft tot gevolg dat de oproepkracht zijn loonaanspraak behoudt over de tijdstippen waarvoor hij was opgeroepen. Ook een afzegging moet schriftelijk of elektronisch plaatsvinden. Een oproep die op een andere wijze is ingetrokken of gewijzigd, geldt niet als ingetrokken of gewijzigd.

Een voorbeeld: een oproepkracht is tijdig opgeroepen voor een dienst van 9 tot 13 uur. De werkgever wijzigt binnen de vierdagentermijn de oproep naar 10 tot 14 uur. Het uur van 13 tot 14 uur geldt als een nieuwe oproep, waarvoor de oproepkracht niet tijdig is opgeroepen. De oproepkracht kan niet worden verplicht om van 13 tot 14 uur te werken. Geeft de oproepkracht wel gehoor aan de oproep, dan heeft hij recht op vijf uur loon (van 9 tot 14 uur). Het gedeelte van de oproep van 9 tot 10 uur is immers ingetrokken.

Let op: in een cao kan de vierdagentermijn worden verkort tot 24 uur.

Heb jij vragen over de maatregelen van de WAB, ben je opzoek naar een voorbeeldbrief voor een aanbod voor vaste arbeidsomvang of wil je graag sparren over de invloed van de WAB in jouw organisatie? Neem dan contact op met onze helpdesk via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel naar 040 – 255 33 77.