Next Level Nieuwsflits - Prinsjesdag!

De miljoenennota! Wat gaat er voor jou als werkgever veranderen?


Het was gisteren niet te missen, Prinsjesdag! Bijzondere hoedjes, de jurk van koningin Maxima, de gouden koets en de troonrede van koning Willem-Alexander kwamen allemaal voorbij. Uiteindelijk draait het natuurlijk om de onthulling van de miljoenennota, want wat staat ons nou precies te wachten? Traditiegetrouw lekt de miljoenennota een week van tevoren uit, maar de bevestiging wordt pas op Prinsjesdag gegeven. Maar wat is nu voor jou als werkgever van belang om te weten? 

 • Arbeidskorting: de arbeidskorting wordt vanaf 2019 verhoogd waardoor werknemers uiteindelijk meer nettoloon overhouden. Vooral werknemers met een jaarinkomen tussen de €20.000 en €60.000 zullen deze positieve verandering gaan merken in de portemonnee.
   
 • Algemene heffingskorting: ook de algemene heffingskorting wordt vanaf 2019 verhoogd. Dit heeft vooral van invloed op werknemers met een jaarinkomen tot €50.000. Hoe lager het inkomen, hoe hoger de korting.
   
 • Geboorteverlof: het wetsvoorstel ‘Wet Invoering Extra Geboorteverlof’ (WIEG) is momenteel nog in behandeling bij de tweede kamer. Naar verwachting krijgen partners vanaf januari 2019 een volledige werkweek geboorteverlof in plaats van 2 dagen. Tevens wordt vanaf deze datum het adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders verlengd van 4 naar 6 weken. Door de komst van de WIEG kunnen partners vanaf juli 2020 ook 5 weken extra geboorteverlof aanvragen tegen 70% van het loon.
   
 • Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB): in de troonrede en de miljoenennota werd ook de WAB ter sprake gebracht. Momenteel is dit nog een wetsvoorstel en zijn hier nog geen nieuwe updates over bekend. De WAB zal in ieder geval diverse veranderingen meebrengen. Hoe de WAB er naar verwachting uit zal gaan zien, kun je hier teruglezen.
   
 • Bijtelling privégebruik fiets: fietsen is goed voor het milieu en moet daarom ook een aantrekkelijker vervoersmiddel voor het werk worden. Het voorstel voor nu is om per 1 januari 2020 een fiscale fietsenregeling in te voeren, vergelijkbaar met de bijtelling van een auto van de zaak. Het bijtellingspercentage zal naar verwachting 7% van de adviesprijs van de fiets bedragen.
   
 • Wet Affectieschade: we hopen natuurlijk dat het nooit voorkomt, maar het kan gebeuren; een werknemer overlijdt door een bedrijfsongeval of loopt een ernstig blijvend letsel op. Er ligt momenteel een wetsvoorstel, waarmee naasten van de betrokken werknemer aanspraak kunnen maken op een affectieschadevergoeding. Het gaat hierbij om een vergoeding tussen de €12.500 en €20.000. Als dit wetsvoorstel wordt goedgekeurd, dan zal dit naar verwachting vanaf 1 januari 2019 in gaan.

Veel van de benoemde plannen zijn momenteel nog wetsvoorstellen en dienen nog beoordeeld te worden. Wij houden jou natuurlijk op de hoogte!