Case Nekovri Talenten College

Het werken aan het HR-beleid binnen organisaties, omvat ook zeker het interessant maken van de organisatie bij (potentiële) medewerkers. Brancheorganisatie Nekovri zocht naar een manier om de organisaties die bij hen aangesloten zijn, te ondersteunen in het voor langere tijd binden van hun mensen en het aantrekken van nieuw personeel. Een mooie uitdaging die bij Putmans Next Level op het bord kwam te liggen.

Het vraagstuk

Nekovri is de brancheorganisatie voor koel- en vries, opslag- en transportbedrijven. Zeker koel- en vrieshuizen kampen met een minder chic imago en dus is het lastiger om personeel aan te trekken of te binden. Gezien de huidige tijd waarin goede medewerkers niet bepaald voor het oprapen liggen, is het van belang om aan de organisatie te blijven werken. De vraag van Nekovri was dan ook: hoe binden we medewerkers voor de lange termijn aan onze organisaties en maken we onszelf interessanter voor nieuwe kandidaten?

Nekovri Talenten College

Putmans Next Level mocht deel uitmaken van het door Nekovri samengestelde projectteam, bestaande uit verschillende bedrijven met ieder een eigen expertise. In samenwerking met dit team werd het Nekovri Talenten College bedacht en ontwikkeld, waarin iedere partij op eigen gebied zorgde voor input. Het Nekovri Talenten College is vergelijkbaar met de bedrijfsvakschool van vroeger, alleen nu volledig online met diverse e-learnings, podcasts, webinars etc. én voor alle leden van de branche beschikbaar. De taak van Putmans kwam voornamelijk te liggen bij het trainen en opleiden van leidinggevenden binnen de organisaties die zijn aangesloten bij Nekovri.

Cultuurverandering

Medewerkers aan het leren zetten, lukt niet zomaar. Zeker niet als de organisatie waar de medewerker voor werkt, niet is ingericht op ontwikkeling van mensen. Kort door de bocht: in meer traditionele organisaties worden medewerkers tijdens een functioneringsgesprek afgerekend op wat er niet goed gaat. Een toekomstbestendige organisatie is juist gericht op het stellen van (persoonlijke) doelen en ontwikkelen van medewerkers. De organisatie omturnen van traditioneel naar ontwikkelingsgericht, van functioneringsgesprek naar ontwikkelingsgesprek, dat doe je niet ‘eventjes’. Het vraagt om een serieuze cultuurverandering.

Het eerste wat we hebben gedaan is het informeren van leidinggevenden en hen meekrijgen in het grote plaatje. Hiervoor is een whitepaper opgezet met de eerste uitleg rondom het managen van een ontwikkelingsgerichte organisatie. Wat houdt het in? Waarom is het belangrijk? Wat is het nut van een organisatie om hiermee aan de slag te gaan? Cultuurverandering vraagt tijd en toewijding. Bewustwording is de eerste stap en met onderbouwde uitleg kregen alle leidinggevenden de mogelijkheid om alvast kennis te maken met het idee.

(Stimu)leren

Waar de whitepaper voornamelijk diende als uitleg en bewustwording, was het daarna tijd voor het ‘echte’ werk. Het Nekovri Talenten College mocht gevuld worden met content voor leidinggevenden én medewerkers van de organisaties, zodat zij ook echt aan de slag konden met de omslag. Alle e-learnings, trainingen, podcasts en documentatie moesten nog gemaakt worden. De eerste e-learning die we opnamen in de studio is gericht op het op weg helpen van leidinggevenden met de basisbeginselen van een ontwikkelingsgerichte moderne organisatie. Onze hands-on tips helpen met het beantwoorden van vragen als ‘Wat is er nodig om in te zetten op ontwikkeling bij medewerkers?’, ‘Hoe ziet een moderne gesprekscyclus eruit?’ en ‘Hoe ga je concreet met je medewerkers zitten om doelstellingen te halen?’. Alle benodigdheden die in de e-learning aan bod komen, zijn vervolgens weer te vinden op het platform. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gespreksformulieren voor voortgangsgesprekken en evaluaties.

Het platform biedt ook ruimte voor vakgerichte e-learnings, zodat medewerkers meer inzicht krijgen in het proces en bijvoorbeeld kunnen inschatten wat er gebeurt in de rest van de keten als er in het magazijn iets misgaat. Het onboarden van nieuwe medewerkers kan hiermee ook stukken beter gebeuren. Ze krijgen direct inzicht in de organisatie en het nut van de werkzaamheden bij een bepaalde functie. Naast vakgerichte ontwikkelpunten is er ook meer algemene kennis te vinden over zaken als ergonomie en timemanagement bijvoorbeeld, waarmee het Nekovri Talenten College een zeer diverse en stimulerende omgeving is voor iedereen binnen de organisatie.

Win-win-situatie

Door hoog in te zetten op de leidinggevenden in de organisaties, is het de bedoeling effect te behalen op de werkvloer. Deze andere maar moderne manier van leidinggeven helpt bij het aansporen van medewerkers om zich te blijven ontwikkelen. Een win-win situatie, want zowel de medewerker als de organisatie gaan erop vooruit. Daarnaast profileer je je als werkgever op zo’n manier dat je potentiële nieuwe medewerkers écht iets te bieden hebt.

SLIM inzetten

De plannen sluiten perfect aan bij een beschikbaar gesteld potje van de overheid. Vanaf 2020 stelt de overheid een SLIM-subsidie beschikbaar voor initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Het Nekovri Talenten College is een perfect voorbeeld van zo’n initiatief. Hierdoor kon Nekovri goed gebruik maken van dit budget en kon een deel van de kosten worden gefinancierd. Slim!

Uitdaging voor Putmans

Deze vraag en de uitwerking van het Nekovri Talenten College was voor ons helemaal nieuw. Het is een hele andere manier om onze gedachte en filosofie over het ontwikkelen van medewerkers aan de man te brengen. Waar we normaliter direct voor een organisatie werken, werden we hier ingeschakeld door de brancheorganisatie om meerwaarde te bieden voor de organisaties die bij hen aangesloten zijn. Oorspronkelijk was het wel de bedoeling dat we alle bedrijven zouden bezoeken om te klankborden en te trainen, maar door Corona zijn er maar een paar incompany pilots gedaan. Die waren erg succesvol, waardoor we erop vertrouwen dat de andere organisaties dat ook zo gaan ervaren. De lijntjes met de klant zijn kort, dus wanneer gewenst kunnen we altijd inspringen of opnieuw de studio induiken voor aanvullende e-learnings!