Next Level Nieuwsflits - Concurrentiebeding

Is jouw concurrentiebeding wel rechtsgeldig?

Regelmatig krijgen wij vragen over het concurrentiebeding en dat kunnen wij goed begrijpen. Er is namelijk zoveel informatie beschikbaar, dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom bespreken we kort en krachtig waar jij rekening mee dient te houden als je van dit beding gebruik maakt.

Wat is het doel van een concurrentiebeding?
Mocht je niet weten wat een concurrentiebeding is, dan zullen we dit eerst kort toelichten. Met een concurrentiebeding verbied je werknemers, dat zij na het dienstverband binnen een bepaalde tijdsperiode en straal rondom de werklocatie geen concurrerend bedrijf mogen starten en niet voor een concurrent mogen werken. Met als doel om jouw organisatie te beschermen tegen concurrentie. Indien de werknemer dit beding niet volgt, dan kun je hiervoor een boete vorderen.

Wanneer is een concurrentiebeding toegestaan?
In principe maakt een concurrentiebeding een inbreuk op de vrijheid van arbeidskeuze. Daarom dat concurrentiebedingen alleen toegepast mogen worden bij onbepaalde tijd contracten. Schrik niet, je hoeft niet meteen alle bepaalde tijd contracten met een concurrentiebeding aan te passen. Het is namelijk toegestaan om een concurrentiebeding op te nemen in een bepaalde tijd contract als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang.

Daarnaast dient het concurrentiebeding altijd schriftelijk vastgelegd te zijn en is het van belang dat de werknemer meerderjarig is.

Wat is een zwaarwegend bedrijfsbelang?
Met een zwaarwegend bedrijfsbelang geef je de noodzaak aan van het concurrentiebeding voor de werknemer. Bijvoorbeeld een salesmedewerker: deze werknemer beschikt door zijn functie over bedrijfsgevoelige informatie, zoals prijsstellingen, productiekosten, marges, verkoopgegevens en overeenkomsten met klanten. Met deze informatie kan hij serieuze schade aanrichten aan jouw bedrijf. Het is dus van belang dat een concurrentiebeding afgesproken wordt, zodat je de organisatie kan beschermen.

Een concurrentiebeding is functie specifiek. Beargumenteer dus goed in de arbeidsovereenkomst waarom het concurrentiebeding van belang is. Een algemene formulering voor het gehele bedrijf zal een kantonrechter afkeuren.

Waar moet je nog meer opletten?
Als het concurrentiebeding niet realistisch is zal een kantonrechter het beding vernietigen. Vanuit de wet zijn er geen richtlijnen over de duur of straal in het beding. Jurisprudentie wijst uit dat kantonrechters een beding met een duur van één of twee jaar acceptabel vinden. Een ongebruikelijk lange periode zal de rechter als niet haalbaar beoordelen. Voor de afstand geldt hiervoor hetzelfde. Een maximale straal van 50 kilometer is nog haalbaar volgens de jurisprudentie. Wil je een langere periode of grotere straal hanteren? Zorg dan dat je dit goed kan beargumenteren. 

Wat als de werknemer niet akkoord wil gaan met het concurrentiebeding?
Schrap niet meteen het concurrentiebeding, maar ga een open gesprek aan met de werknemer. Er zal vast een reden zijn waarom hij niet akkoord wil gaan. Leg in het gesprek uit waarom de organisatie het van belang vindt en wellicht kun je daarmee zorgen en vragen van de werknemer wegnemen. Het is mogelijk om na het dienstverband schriftelijk af te zien van het concurrentiebeding. Bijvoorbeeld als de werknemer een uitzonderlijke kans kan krijgen bij een concurrent of soortgelijke organisatie en je dit hem van harte gunt.

Ben je lid van de HR Helpdesk ‘Factor Arbeid’ en wil je graag meer informatie of een voorbeeld van een goed concurrentiebeding?
Neem dan snel contact op met ons Factor Arbeid team!