Next Level Nieuwsflits

De WWZ, meer lasten dan lusten.

1 juli 2015 veranderde het ontslagrecht in Nederland door invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Deze wetgeving had niet alleen invloed op het ontslagrecht, maar ook op flexibele contracten en de Werkloosheidswet (WW). Lodewijk Asscher, initiatiefnemer WWZ, had met de wet als doel: betere bescherming van werknemers, goedkoper ontslag en minder ingewikkelde procedures. 

Zijn deze doelen wel door de WWZ behaald?

Het ontslagrecht was in Nederland al zeer streng, zelfs voor de WWZ. Werknemers werden altijd al goed beschermd, je kon hen voorheen ook niet tussentijds zonder goede reden ontslaan. Daarnaast blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Law, dat ontbindingsverzoeken van arbeidsovereenkomsten ook niet goedkoper zijn geworden. Sinds de komst van de WWZ is het afwijzingspercentage van ontbindingsverzoeken opgelopen tot 36%, voor de WWZ lag dit percentage op 9%. Tevens kennen kantonrechters ook vaker een ‘billijke vergoeding’ toe bovenop de rechtmatige transitievergoeding. Deze vergoeding wordt door kantonrechters bij 25% van de ontbindingsverzoeken toegekend, terwijl de billijke vergoeding alleen van toepassing is bij ernstig verwijtbaar handelen of nalatenschap door de werkgever. Dit maakt ontslag via de kantonrechter aanzienlijk duurder.

De procedures voor ontslagaanvragen zijn bovendien niet minder ingewikkeld geworden en leveren juist meer discussie op. UWV is afgelopen juli nog op de vingers getikt door de inspectie SZW. Zij zouden niet kritisch genoeg zijn bij de beoordeling van ontslagaanvragen met bedrijfseconomische redenen, waardoor er mensen onterecht ontslagen kunnen zijn. UWV en minister Koolmees zijn het echter hier niet mee eens, aangezien UWV de controle precies zou uitvoeren zoals de wet het voorschrijft.  

Het is duidelijk dat de WWZ vooral veel lasten heeft veroorzaakt. Het is zeker niet goedkoper geworden en de procedures zijn nog steeds ingewikkeld. Hulp nodig om deze procedures toch iets eenvoudiger te maken? Neem contact met ons op, wij zijn graag jullie graag sparringpartner.

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zal uiteindelijk de veroorzaakte problemen van de WWZ moeten oplossen. Al dienen we daar nog even geduldig op te wachten, de beoogde datum van inwerkingtreding is pas op 1 januari 2020. Op dit moment ligt het voorstel van de WAB nog bij de Raad van State. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij dit natuurlijk met jullie delen.